PESTA I ALTRES MALALTIES S C I È N C I A . C A T    
  EDICIONS ELECTRÒNIQUES   CAT - ESP - ENG PRINCIPAL - INICIO - HOME  


Obres dedicades als consells preventius i terapèutics sobre malalties concretes.

Tractats de pesta

Jaume d'Agramont, Regiment de preservació de
pestilència

Edició d'E. Arderiu i J. M. Roca, extreta de: Regiment de preservació a pidímia o pestilència e mortaldats. Epístola de Maestre Jacme d'Agramont als honrats e discrets Seynnors Pahers e Conseyll de la ciutat de Lleyda…, Lleida, Pagès, 1910, ara a BVJLV 4353.

Edició de J. Veny, extreta de: Jacme d'Agramont, Regiment de preservació de pestilència (Lleida, 1348), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998, que inclou un facsímil del ms. de l'Arxiu Parroquial de Verdú, ara a BVJLV 1995.

Anònim, Petit tractat sobre el regiment que cal portar
en temps d'epidèmia
, atr. a Arnau de Vilanova

Edició de J. Veny, extreta de: "‘Patit tractat sobra lo regiment en temps de hepidèmie' (segle XIV): edició i estudi lingüístic", dins Homenatge a Antoni Comas, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1985, pp. 545-567.

Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència

Reproducció digital de l'edició de València de ca. 1490 (ex. de la Biblioteca Valenciana; ex. de la Biblioteca de Catalunya), ara a BVD i a MDC.

Edició d'A. Ferrando, extreta de: Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, València, Universitat de València-Ajuntament de València, 1999, ara a BVD.

Valesco de Tarenta, Compendi utilíssim contra
pestilència tret de la font de medicina
, tr. Joan Vilar
[De epidemia et peste]

Reproducció digital de l'edició de Barcelona 1507 (ex. de la Biblioteca de Catalunya), ara a BVJLV 11046.Jaume d'Agramont, Regiment
de preservació de pestilència
, còpia de 1388
(Verdú, Arxiu Parroquial)