VETERINÀRIA S C I È N C I A . C A T    
  EDICIONS ELECTRÒNIQUES   CAT - ESP - ENG PRINCIPAL - INICIO - HOME  


Textos sobre la medicina dels animals.

 

Tractats de menescalia

Giordano Ruffo de Calàbria, Cirurgia dels cavalls, tr. anònima [Liber de medicina equorum]

Reproducció parcial d'un ms. (un facsímil), extreta de: V. Dualde Pérez, “El manuscrito medieval de Teodorico”, Veterinaria: Comunidad Valenciana, 19 (1994), 9-11.

Edició parcial (breus fragments) a: V. Dualde Pérez,“Los aforismos del manuscrito medieval de Teodorico”, Veterinaria: Comunidad Valenciana, 29 (1995), 13.

Anònim, Menescalia de Klagenfurt

Edició a: H. Menhardt, "Pharmacologie catalane: un manuscrit catalan dans la bibliothèque de l'êveque à Klagenfurt-Autriche", Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 3 (1930), 245-267.

Manuel Díez, Llibre de la menescalia

Edició parcial (pròlegs de l'obra, en l'original català i en les traduccions francesa i aragonesa) a: L. Cifuentes i C. Ferragud, "El «Libre de la menescalia» de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares", Asclepio, 51 (1999), 93-127 (apèndixs III, IV, VIII i IX).

Reproducció digital parcial del ms. 5-4-46 de la Biblioteca Colombina de Sevilla (aparat d'il·lustracions).

Reproducció digital de l'edició catalana de Barcelona de 1515, a partir de l'ex. de la Biblioteca de la Universitat de València, al repositori Roderic.

Reproducció digital de l'edició catalana de Barcelona de 1523, a partir de l'ex. de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, a Google Llibres. I a partir de l'ex. de la Biblioteca de Catalunya, a Google Llibres.

Reproducció digital de l'edició de Saragossa de 1499 de la traducció aragonesa (Libro de albeytería) (ex. de la Biblioteca Nacional de España), a la Biblioteca Digital Hispánica.

Reproducció digital de l'edició de Valladolid de 1500 de la traducció castellana (Libro de albeytería) (ex. de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid), a la Biblioteca Digital Dioscórides i a Google Llibres.

Reproducció digital de l'edició de Saragossa de 1506 de la traducció castellana (Libro de albeytería) (ex. de la Biblioteca Nacional de España), a la Biblioteca Digital Hispánica.

Reproducció digital parcial de l'edició de Toledo de 1507 de la traducció castellana (Libro de albeytería) (ex. de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid), a la Biblioteca Digital Dioscórides i a Google Llibres.

Reproducció digital fragmentària de l'edició de Saragossa de ca. 1518-1524 de la traducció castellana (Libro de albeytería) (ex. de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid), a la Biblioteca Digital Dioscórides i a Google Llibres.

Reproducció digital de l'edició de Sevilla de 1534 de la traducció castellana (Libro de albeytería) (ex. de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid), a Google Llibres.

Reproducció digital parcial de l'edició de Toledo de 1564 de la traducció castellana (Recopilación de los más famosos autores griegos y latinos…), que en els ff. 19v-31r inclou el Tractat de les mules i alguns capítols del Llibre dels cavalls (ex. de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid), a la Biblioteca Digital Dioscórides i a Google Llibres.

Edició de L. Cifuentes (en prep.).

Salvador Vila, Llibre de menescalia

Edició parcial (qüestionari d'examen) a : L. Cifuentes i C. Ferragud, "El «Libre de la menescalia» de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares", Asclepio, 51 (1999), 93-127 (apèndix VII).

Bernat de Cases, Llibre d'enfrenaments de cavalls

Edició parcial (prefaci, eixarms i regles per muntar) a: F. Viñas i Serra, “Un libro inédito de veterinaria y equitación”, Revista de Gerona, 10, any XI (1886), 142-150.

 

Tractats de falconeria

Anònim, Llibre del nodriment i de la cura dels ocells de
caça
, tr. anònima [Epistola de avibus nobilibus]

Reproducció digital de l'edició de París de 1612 (Ierakosofion: rei accipitrariae scriptores…), que inclou el text a les pp. 183-200 (ex. de la Biblioteca de Catalunya), ara a BVJLV 12042.


Manuel Díez, Llibre de la menescalia
còpia de mitjan s. XV (València, BU, ms. 624, f. 3r)