ALQUÍMIA S C I È N C I A . C A T    
  EDICIONS ELECTRÒNIQUES   CAT - ESP - ENG PRINCIPAL - INICIO - HOME  


Obres sobre l'elixir i la transmutació metàl·lica.

 

Ps.-Ramon Llull, Cantilena (o Cobles sobre l'art de l'alquímia)

  Edició de G. Rosselló, extreta de: Obras rimadas de Ramon LlullÂ…, Palma, Impr. de P. J. Gelabert, 1859, pp. 307-308, ara a BVJLV 14374.

  Edició de M. Pereira i B. Spaggiari, extreta de: Il «Testamentum» alchemico attribuito a Ramon Llull, Tavernuzze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 1999, pp. 522-525, ara a RIALC, § 89a.1.

Anònim, Virtuts de l'aiguardent

Edició de V. Minervini, extreta de: "Les Virtuts de l'aygua ardent", dins M. Martínez López (ed.), Literature, culture and society of the Middle Ages: Studies in honour of Ferran Valls i Taberner-IX, Barcelona, Promociones Publicaciones Universitarias, 1989, pp. 2719-34.

Jaume del Burg de Sant Serni, En lo fems no és terra tornat, tr. anònima

Edició de J. R. de Luanco, extreta de: La alquimia en España..., 2 vols., Barcelona, Impr. Fidel Giró-Impr. Redondo y Xumetra, 1889 i 1897, vol. 1, pp. 116-17.

Jaume Lustrach, Llibre de l'obra de la pedra filosofal
(Fènix), tr. anònima [Liber Fenicis (o Phoenix) de
compositione lapidis philosophorum
]

Edició de J. R. de Luanco, extreta de: La alquimia en España..., 2 vols., Barcelona, Impr. Fidel Giró-Impr. Redondo y Xumetra, 1889 i 1897, vol. 2, pp. 126-31.

Anònim, Aujats, senyors, complits de saviesa

  Edició de M. Cabré i M. Pereira, extreta de: Poesie anonime aggiunte, RIALC, § 0bis, 2001.

Anònim, En nom de Déu, lo rey del cel

  Edició de M. Cabré i M. Pereira, extreta de: Poesie anonime aggiunte, RIALC, § 0bis, 2001.

Anònim, O! vosaltres, honrats senyors

  Edició de M. Cabré i M. Pereira, extreta de: Poesie anonime aggiunte, RIALC, § 0bis, 2001.

Anònim, Vejats què diu nostre pare Adam

  Edició de M. Cabré i M. Pereira, extreta de: Poesie anonime aggiunte, RIALC, § 0bis, 2001.Ramon Llull i Arnau de Vilanova, segona meitat del s. XV
(Florència, BNC, ms. B.R. 52, f. 237v)