PUBLICACIONS

  
CAT - ESP - ENG

SCIÈNCIA.CAT acull treballs de recerca sobre textos científics i tècnics catalans antics i el seu context cultural, en particular edicions d'aquells textos i preprints d'articles sobre aquestes temàtiques.

Envieu-nos els vostres treballs, si desitgeu que siguin publicats aquí

 

Capuano, Thomas M., Early Catalan Agricultural Writing and the «Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres... ». Nou!

Data de publicació a Sciència.cat: novembre de 2009. 2a edició: abril de 2014.

Cifuentes i Comamala, Lluís, Hacia un nuevo Vocabulario del catalán técnico medieval.

Preprint d'un article a publicar dins G. Rio-Torto (ed.), Lengua de la ciencia y diccionarios: actas de las III Jornadas de la red temática «Lengua y ciencia» (Coimbra, 28-30 octubre 2009), Coïmbra, Universidade de Coimbra, en procés de publicació. Data de publicació a Sciència.cat: abril de 2012.

Cifuentes i Comamala, Lluís, Sciència.cat: un corpus digital de la ciència i de la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Preprint d'un article a publicar dins L. Cifuentes – R. Salicrú – M. Viladrich (eds.), La presència catalana a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, Barcelona, IEMed, en procés de publicació. Data de publicació a Sciència.cat: abril de 2012.

Cifuentes i Comamala, Lluís, The digital corpus of Sciència.cat: a work in progress.

Preprint d'un article a publicar dins G. Avenoza – L. Soriano (eds.), Humanities on the Web: The Medieval World = Humanitats a la xarxa: món medieval, en procés de publicació. Data de publicació a Sciència.cat: abril de 2012.

Cifuentes i Comamala, Lluís, El manuscrit del receptari de misser Joan.

Preprint de l'article a publicar dins J. Mutgé i Vives – R. Salicrú i Lluch – C. Vela i Aulesa (eds.),  La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani: estudis d'història medieval en homenatge a la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona, CSIC: Institució Milà i Fontanals, 2013, pp. 155-167. Data de publicació a Sciència.cat: desembre de 2012.

Contreras Mas, Antonio - Miralles, Joan, «Com tayllaràs devant un senyor»: primera obra mallorquina sobre gastronomia.

Preprint de l'article publicat a: J. Batlló Ortiz - J. Ferran Boleda - M. Piqueras Carrasco (eds.), Actes de la VIII Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica (Mallorca, 18, 19, 20 i 21 de novembre de 2004), Barcelona, SCHCT, 2006, pp. 115-123. Data de publicació a Sciència.cat: novembre de 2009.

Green, Monica H., Bibliography on Medieval Women, Gender, and Medicine (1980-2009).

Data de publicació a Sciència.cat: març de 2010.

Martí Escayol, Maria Antònia, Les fonts del Llibre dels secrets d'agricultura de Miquel Agustí: el MS754 de la Biblioteca de Catalunya i el MS291 de la Bibliothèque nationale de France.

Preprint de l'article publicat a Afers: Fulls de Recerca i Pensament , 23 (2008), 289-311. Data de publicació a Sciència.cat: gener de 2010.

Pensado Figueiras, Jesús, Pasajes del Macer Floridus castellano en el ms. II-3063 de la Real Biblioteca.

Versió amb un apèndix inèdit de l''article publicat a la Revista de Filología Española, 92/2 (2012), 341-362. Data de publicació a Sciència.cat: març de 2013.