MAPA
DEL
LLOC

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

Diagrama de l'ull humà
Alcoatí, Llibre de la figura de l'ull
còpia de la segona meitat del s. XIV
(olim Saragossa, BC, ms. 12-65, f. 6r)