Theo Loinaz Calvo

Theo Loinaz Calvo

Universitat de Barcelona
Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica (Facultat de Filologia)
Professor Associat

 

Doctorat

En curs (Universitat de Barcelona, Filologia Semítica, Àrab)

 

Línies de recerca

  • Història de la tradició medicofarmacognòstica araboislàmica
  • Transmissió i circulació de textos d’astrologia llega en llengua catalana durant l’Edat Mitjana