Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana

Referència: 
SGR-2001-00286, SGR-2005-00346, SGR-2009-1261, SGR 2014-119
Entitat finançadora: 

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), després Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) 

Període: 
1998-1999, 2000-2001, 2002-2004, 2005-2008, 2009-2013, 2014-2017
Investigadors principals: 

Lola Badia

Seu: 

Universitat de Barcelona (anteriorment Universitat de Girona)