PROJECTES DE RECERCA ANTERIORS   

 

 • Projecte: "Sciència.cat. Hacia un corpus digital de la ciencia y de la técnica en
  catalán en el contexto románico durante la Edad Media y el Renacimiento"
  Referència: FFI 2008-02163/FISO
  Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
  Període: 2009-2011
  Investigador principal: Lluís Cifuentes
  Seu: Universitat de Barcelona

 • Projecte: "Medicina y literatura en la Baja Edad Media y el Renacimiento hispánicos:
  textos prácticos, didácticos y literarios en lengua vernácula"
  Referència: HUM2004-05176/FILO
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
  Període: 2004-2007 (prorrogat per a l'any 2008)
  Investigador principal: Lluís Cifuentes
  Seu: Universitat de Barcelona

 • Projecte: "Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana" (grup de recerca consolidat)
  Referència: SGR-2001-00286, SGR-2005-00346
  Entitat finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
  (DURSI), després Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE)
  Període: 1998-1999, 2000-2001, 2002-2004, 2005-2008
  Investigador principal: Lola Badia
  Seu: Universitat de Barcelona (anteriorment Universitat de Girona)

 • Projecte: “Corpus digital de textos catalanes medievales / I. Llull”
  Referència: HUM2005-07480-C03-01/FILO
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
  Període: 2005-2008
  Investigador principal: Lola Badia
  Seu: Universitat de Barcelona

 • Projecte: "Ramon Llull y el trasfondo cultural de las antiguas letras catalanas
  medievales II"
  Referència: BFF2001-1200
  Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT)
  Període: 2003-2004
  Investigador principal: Lola Badia
  Seu: Universitat de Barcelona

 • Projecte: "La lengua en la Cancillería real de la Corona de Aragón"
  Referència: PB98-1484
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
  Període: 2001
  Investigador principal: Antoni Ferrando Francés
  Seu: Universitat de València

 • Projecte: "Ramon Llull y el trasfondo cultural de las antiguas letras catalanas"
  Referència: PB-0653
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
  Període: 2000
  Investigador principal: Lola Badia
  Seu: Universitat de Girona

 • Projecte: "La Corona de Aragón y los países islámicos en la Baja Edad Media:
  el marco político-militar y los intercambios económicos y culturales"
  Referència: PB1994-0123
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
  Període: 1996-1998
  Investigador principal: Maria Teresa Ferrer Mallol
  Seu: Institució Milà i Fontanals, CSIC (Barcelona)

 • Projecte: "Educación y profesión médicas en la Europa latina, 1250-1550 /
  I. El nuevo modelo educativo en medicina y la práctica médica, 1250-1320"
  Referència: PB92-0910-C03-01
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
  Període: 1995-1996
  Investigador principal: Luis García Ballester
  Seu: Institució Milà i Fontanals, CSIC (Barcelona)

 • Projecte: "Transmission des savoirs scientifiques de l'Antiquité et du Moyen Âge"
  Entitat finançadora: Ministère de l'Éducation Nationale
  Període: 1993-1994
  Investigador principal: Danielle Jacquart
  Seu: École Pratique des Hautes Études (París)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Expedició mallorquina 
a la costa occidental d'Àfrica 
Cresques Abraham, Atlas Català, 1375 
(París, BNF, ms. Esp. 30)