Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc458 (21 / agost / 2019)

Tarragona - Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 14v-20r

Publicació de la fitxa: 2017-11-20
Darrera modificació: 2017-11-22
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Apotecari – Farmacologia – Llibres – Religió – Tarragona – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Tarragona - AHAT - Protocols notarials
Signatura:vol. 1217, ff. 14v-20r
Òlim:Notaria de Tarragona, llibre I d'inventaris (1360[-1362]).

Data i lloc

Datació:expressa
Data:10 abril 1360
Lloc:Tarragona

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Joan Miquel, apotecari de Tarragona, fet fer per la seva vídua Geraldona.
Persones relacionades
1. Joan Miquel (m. 1360) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), Antidotari, Traductor: Anònim
Observacions:Un "antidotari", probablement l'atribuït a Arnau de Vilanova.

Observacions

Biblioteca de 5 llibres, la majoria en català.
Altres llibres: llibre de comptes, autògraf; Hores de santa Maria; Oracions de sant Francesc; Ps.-Bernat de Claravall, Llibre de meditació.
Els llibres són a l'obrador.

Bibliografia

Citacions:Piñol Alabart (2000), "Algunes notícies sobre la ...", pp. 71, 73 i 74-75, núm. 2
Piñol Alabart (2001), "Els llibres i la difusió de la ...", p. 13
Vendrell i Condeminas (s. a.), Aproximació a la medicina ..., p. 31, doc. 14