Notícies

S'han publicat els resultats del Primer col·loqui internacional del Grup Narpan «Cultura i literatura a la baixa edat mitjana» (Barcelona, 22 i 23 novembre de 2007), del qual formen part alguns membres de SCIÈNCIA.CAT.

Avui, 10 d'octubre de 2010, es compleix el desè aniversari de la mort de Luis García Ballester. Pertanyent a una generació irrepetible de grans historiadors de la ciència de volada internacional, les sòlides aportacions que va fer al coneixement de les obres de Galè i d'Arnau de Vilanova, o de la configuració de la pràctica de la medicina als països catalans i a la resta de l'àmbit ibèric durant l'Edat Mitjana, per citar nomé

El proppassat dia 8 d'agost va morir José María López Piñero, possiblement el més influent i reconegut historiador de la ciència que ha donat l'estat espanyol, atenent al grapat de distincions amb què va ser guardonat al llarg de la seua trajectòria professional, així com a tants altres mèrits incomptables.

Mercè Comes i Maymó, professora de Filologia Semítica (Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics) de la Universitat de Barcelona, va morir el dia 26 de febrer de 2010. El seus camps de recerca eren l'astronomia (especialment, els instruments astronòmics), la geografia matemàtica i la cartografia nàutica àrabs medievals, temes sobre els quals havia publicat una bibliografia abundant. Formava part del Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab, consolidat per la Generalitat de Catalunya a la UB.

Juan Antonio Paniagua Arellano, professor honorari de la Universidad de Navarra, va morir el dia 11 de febrer de 2010. Després del seu doctorat en Medicina (1948), va centrar la seva recerca en la figura i l'obra mèdica d'Arnau de Vilanova, a partir del mestratge de Pedro Laín Entralgo.

LyC-1 és una llista de correu creada a la tardor de 2009 com a fórum d'intercomunicació d'investigadors interessats en la història del llenguatge científic en les diverses llengües romàniques de la península Ibèrica des de l'època medieval fins a l'actualitat.

Els dies 20 a 22 d'octubre se celebra a la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona el Col·loqui internacional ICREA "Ciència i societat a la Corona d'Aragó: la vernacularització del saber i la configuració de les identitats lingüístiques europees a l'època de Llull i Eiximenis", que ha estat coorganitzat per un equip de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autòno

El Gobierno de Navarra (Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz), en col·laboració amb la Österreichische Nationalbibliothek de Viena, ha publicat, sota la coordinació de Fernando Serrano Larráyoz, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, l'obra Regalo de la vida humana de

El darrer 15 de juliol, una greu malaltia ha acabat amb la vida d'Eduard Feliu, un dels més reconeguts especialistes en la història cultural del judaisme català. Format a la Universitat Hebrea de Jerusalem i al Monestir de Montserrat, Feliu no posseïa cap títol universitari, però la solidesa de la seva obra l'havia convertit en un referent i un mestre.

L'editorial Afers ha publicat l'estudi de Carmel Ferragud, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval. El 1364, un plet va enfrontar davant la cort del justícia civil de la ciutat de València un canvista i un menescal, aquest darrer acusat de negligència per una mala praxi.