Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc74 (07 / desembre / 2019)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 246/23, f. 103rv

Publicació de la fitxa: 2014-07-12
Darrera modificació: 2014-07-12
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Testament – Notarial

Matèria

Barcelona – Cirurgià

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - AHPB - Protocols notarials
Signatura:246/23, f. 103rv
Òlim:Joan Marc Miquel, Liber secundus testamentorum, 20-VI-1497 a 17-IX-1523.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:28 novembre 1517
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Testament de Narcís Colunya, cirurgià, ciutadà de Barcelona («Narcissus Colunya, cirurgicus, civis Barchinone»), fill de Vicenç de Colunya, cirurgià i ciutadà de la mateixa ciutat, i de Francina. Deixa hereves universals les seves filles, totes casades, i nomena marmessors els seus gendres i la seva muller Joana, que no és la mare de les seves filles. Escull sepultura al claustre del convent de Santa Caterina, on hi ha enterrats la seva mare i el seus germans. Retorna el dot de 100 lliures b. a la seva esposa (not. Bartomeu Torrent), pel qual li cedeix «lo retaula dels Tres Reys d'Orient», i afavoreix Marquesa, filla de Joana i muller de Jaume Bosc, blanquer, a la qual havia fet cessions anteriors (not. Andreu Miquel Mir). Retorna deutes (dot d'una filla, not. Antoni Joan; censal mort de Brígida, vídua de Joan de Córdova, not. Joan Marc Miquel).
Persones relacionades
1. Narcís Colunya (m. 1518) - atorgant
2. Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481) - esmentat
3. Joan Marc Miquel (1479 – 1527) - notari

Observacions

Publicat el 30-XII-1518.

Bibliografia

Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color)