Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB nom133 (22 / agost / 2019)

Montmany, Gaspar (Barcelona, 1413 – 1490)

Creació de la fitxa: 2007-02-08
Darrera modificació: 2017-06-09
Categoria social i professional
mercader
Comentaris
Mercader de Barcelona, un dels més destacats de la segona meitat del segle XV, adscrit a la facció moderada del partit popular de Barcelona, la Busca, també armador, i amb interessos a tots els grans centres comercials del Mediterrani. Establí una companyia amb Pere Rovira, un altre mercader buscaire (1453). Fou cònsol mercader del Consolat de mar de Barcelona l'any 1460.
Bibliografia
Vicens Vives (1936-1937), Ferran II i la ciutat de ..., vol. 3, apèndix, p. 16
Duran i Sanpere (1960), Per a la història de l'art a ..., p. 20
Capmany i de Montpalau (1961-1963), Memorias históricas sobre la ..., vol. 2.2, p. 831, doc. 20
Carrère (1967), Barcelone, centre économique à ..., vol. 1, pp. 145, 203, 295, 352-353, 394 i 438, i vol. 2, pp. 41, 85-87, 104, 289, 404, 408-415 i 422-430 de la trad. cat.
Del Treppo (1972), I mercanti catalani e ..., pp. 55, 150, 151-152, 158, 174, 180, 185, 194, 286 i 313 de la trad. cat.
Batlle Gallart (1973), La crisis social y económica de ..., pp. 300, 344, 604 i quadre genealògic
Salicrú i Lluch (2005), "Una lluita per un mercat ...", pp. 312, 316 i 327
Autor a les obres

Montmany, Gaspar (1413 – 1490). Llibre de l'art mercantívol

Lluís Cifuentes