Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Amb les paraules / noms
Tipologia


Matèria

LlocEntre els anys i
Tots els documents | Persones relacionades

Documents: 307

 1. Alcoi - AMAL - Cort del justícia – II-1 (217), p. 363 – Penyora; Notarial – 30 maig 1330
 2. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 131v-132r – Manament; Reial – 14 juliol 1340
 3. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 76v – Manament; Reial – 24 octubre 1359
 4. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament; Reial – 24 octubre 1359
 5. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1086, f. 167r – Manament; Reial – 25 abril 1372
 6. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1095, f. 48v – Manament; Reial – 5 gener 1376
 7. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1131, f. 177v – Manament; Reial – 3 febrer 1349
 8. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1131, f. 177v – Sol·licitud; Reial – 3 febrer 1349
 9. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1135, f. 56rv – Manament; Reial – 28 maig 1352
 10. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1135, ff. 55v-56r – Manament; Reial – 28 maig 1352
 11. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Debitori; Reial – 4 gener 1362
 12. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106r – Manament; Reial – 4 gener 1362
 13. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament; Reial – 4 gener 1362
 14. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1216, f. 70v – Donació; Reial – 20 febrer 1368
 15. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1225, f. 44r – Manament; Reial – 13 setembre 1369
 16. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1226, f. 101v – Lletra; Reial – 8 gener 1370
 17. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1238, f. 39r – Manament; Reial – 30 juny 1373
 18. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1260, f. 190r – Lletra; Reial – 18 desembre 1377
 19. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1264, ff. 47v-48r – Manament; Reial – 4 febrer 1379
 20. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 41v – Manament; Reial – 31 desembre 1380
 21. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 94v – Manament; Reial – 13 març 1381
 22. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1344, ff. 22v-23r – Donació; Reial – 6 gener 1367
 23. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1345, ff. 136v-137r – Manament; Reial – 9 abril 1368
 24. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1357, f. 2r – Manament; Reial – 2 desembre 1374
 25. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1372, f. 115v – Manament; Reial – 14 febrer 1386
 26. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1404, ff. 124v-125r – Concessió; Reial – 8 juny 1375
 27. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1411, f. 143r – Manament; Reial – 14 setembre 1346
 28. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1418, f. 186v – Llicència; Reial – 27 juliol 1357
 29. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1566, f. 84r – Concessió; Reial – 5 octubre 1356
 30. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1658, f. 11v – Lletra; Reial – 12 setembre 1379
 31. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1665, f. 38v – Manament; Reial – 15 novembre 1381
 32. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1665, f. 95v – Reial; Manament – 6 gener 1382
 33. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 116v – Lletra; Reial – 3 setembre 1386
 34. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 147v – Manament; Reial – 11 octubre 1386
 35. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, ff. 56v-57r – Manament; Reial – 22 maig 1386
 36. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 102r – Manament; Reial – 17 juliol 1374
 37. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 32v – Lletra; Reial – 27 juny 1373
 38. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1744, f. 134v – Reial; Manament – 23 març 1378
 39. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1745, f. 86v – Reial; Vària – 18 maig 1378
 40. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1746, f. 12rv – Lletra; Reial – 6 agost 1379
 41. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1746, ff. 49v-50v – Lletra; Reial – 9 desembre 1379
 42. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1748, f. 50v – Manament; Reial – 2 abril 1384
 43. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1809, ff. 101v-102r – Lletra; Reial – 10 agost 1374
 44. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1811, f. 69r – Lletra; Reial – 15 març 1375
 45. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1812, f. 69r – Reial; Manament – 20 març 1378
 46. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1870, f. 73v – Reial; Manament – 2 desembre 1388
 47. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1873, f. 72r – Manament; Reial – 19 juny 1390
 48. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1873, f. 72rv – Lletra; Reial – 19 juny 1390
 49. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1899, ff. 66v-67r – Concessió; Reial – 20 juliol 1389
 50. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 20, f. 205r – Llicència; Reial – 20 gener 1275
 51. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 2271, f. 61rv – Manament; Reial – 20 febrer 1410
 52. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 2326 – Inventari; Notarial – 13 setembre 1410
 53. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 276, f. 203v – Donació; Reial – 6 octubre 1315
 54. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 286, f. 76r – Donació; Reial – 30 desembre 1326
 55. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 291, f. 158rv – Certificat; Reial – 24 octubre 1308
 56. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v – Manament; Reial – 18 novembre 1313
 57. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 334, f. 64v – Manament; Reial – 28 juny 1302
 58. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 43, f. 3r – Manament; Reial – 29 juny 1284
 59. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 50, f. 132v – Manament; Reial – 1 agost 1281
 60. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 52, f. 2v – Manament; Reial – 5 març 1282
 61. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
 62. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
 63. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 920, ff. 179v-180r – Concessió; Reial – 14 juny 1371
 64. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 920, ff. 188r-189r – Concessió; Reial – 30 juny 1371
 65. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 925, f. 168v – Llicència; Reial – 30 gener 1374
 66. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Vària – vol. 496, ff. 57r, 58r i 61r – Tresoreria; Reial – 14 abril 1328
 67. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Apèndix general – vol. 700, ff. 87v-93r – Inventari; Reial – 18 juliol 1323
 68. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 1547, f. 28rv – Reial; Investigació judicial – 12 juny 1370
 69. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v – Rendició de comptes; Reial – 9 abril 1372
 70. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1 – Llibre de comptes; Rendició de comptes; Reial – 1372
 71. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 265, f. 93v – Tresoreria; Reial – juliol 1302
 72. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 282, f. 38v – Tresoreria; Reial – 1318
 73. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria; Reial – febrer 1361
 74. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 348, f. 140v – Tresoreria; Reial – juny 1364
 75. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 349, f. 108r – Tresoreria; Reial – setembre 1364
 76. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 352, f. 64r – Tresoreria; Reial – gener 1366
 77. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 352, f. 75r – Tresoreria; Reial – febrer 1366
 78. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 356, f. 89r – Tresoreria; Reial – agost 1368
 79. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 358, f. 66v – Tresoreria; Reial – juliol 1369
 80. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 101r – Tresoreria; Reial – desembre 1372
 81. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 105r – Tresoreria; Reial – desembre 1372
 82. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 108v – Tresoreria; Reial – desembre 1372
 83. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 115v – Tresoreria; Reial – desembre 1372
 84. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 372, f. 146r – Tresoreria; Reial – maig 1380
 85. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 372, f. 190v – Tresoreria; Reial – juny 1380
 86. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 373, f. 174v – Tresoreria; Reial – desembre 1380
 87. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 375, f. 149r – Tresoreria; Reial – novembre 1381
 88. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 375, f. 92v – Tresoreria; Reial – agost 1381
 89. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 62v – Tresoreria; Reial – febrer 1368
 90. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 64v – Tresoreria; Reial – febrer 1368
 91. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 518, f. 55r – Tresoreria; Reial – juliol 1391
 92. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 648, ff. 288r-289r – Rendició de comptes; Reial – 4 desembre 1377
 93. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 649, ff. 11r-12v – Rendició de comptes; Reial – 30 gener 1378
 94. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 650, ff. 56r-57r – Rendició de comptes; Reial – 6 novembre 1380
 95. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 787, f. 124r – Rendició de comptes; Reial – 1376, gener-juny
 96. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 173r – Tresoreria; Reial – 10 setembre 1361
 97. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 244r – Tresoreria; Reial – 31 desembre 1361
 98. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 44r – Certificat; Reial – 4 setembre 1360
 99. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 853, f. 219r – Tresoreria; Reial – 14 febrer 1360
 100. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria; Reial – 15 gener 1362
 101. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 920, f. 56r – Tresoreria; Reial – 1 gener 1481
 102. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria; Reial – c. 1359
 103. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – *** – Inventari; Notarial – 21 febrer 1437
 104. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. *** – Inventari; Notarial – 11 setembre 1423
 105. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 198, s. f. – Inventari; Notarial – 28 setembre 1375
 106. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença; Notarial – 24 gener 1362
 107. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 341, plec núm. 3 – Encant; Notarial – 25 agost 1404
 108. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 341, plec núm. 3 – Inventari; Notarial – 12 agost 1404
 109. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 342, s. f. – Inventari; Notarial – 5 gener 1406
 110. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 343, plec núm. 3 – Inventari; Notarial – 15 octubre 1406
 111. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 344, plec núm. 4, 20 ff., 3-IX-1420 – Inventari; Notarial – 3 setembre 1420
 112. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 345, núm. 2 – Inventari; Notarial – 2 agost 1410
 113. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 346, plec s. núm., 28 ff., 24-X-1419 – Inventari; Notarial – 24 octubre 1419
 114. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 348, ff. 7r-14r – Inventari; Notarial – 8 juliol 1430
 115. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 36, ff. 185v-191v – Inventari; Notarial – 11 setembre 1338
 116. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – Inventari; Notarial – 17 juny 1433
 117. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 515, 16-VI-1440 – Inventari; Notarial – 16 maig 1440
 118. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 515, 20-V-1440 – Encant; Notarial – 20 maig 1440
 119. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 515, 23-VI-1438 – Inventari; Notarial – 23 juny 1438
 120. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 517 – Inventari; Notarial – 18 gener 1437
 121. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 520, ff. ***-*** – Inventari; Notarial – 5 febrer 1414
 122. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r – Encant; Notarial – 29 octubre 1434
 123. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – Inventari; Notarial – 16 agost 1428
 124. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 97, ff. 116v-118v – Inventari; Notarial – 1 octubre 1334
 125. Barcelona - ACB - Pergamins – Diversorum C (e), 1-7-804, capsa 30 – Comanda; Notarial – 8 gener 1305
 126. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Contractes, caixa IX.***, s. núm. – Contracte; Notarial – 30 setembre 1489
 127. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm., ff. 1r-35v – Inventari; Notarial – 30 desembre 1390
 128. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm. – Inventari; Notarial – 15 desembre 1388
 129. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm. – Inventari; Notarial – 3 agost 1398
 130. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari; Notarial – 22 febrer 1464
 131. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari; Notarial – 27 juliol 1479
 132. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.18, s. núm. – Inventari; Notarial – 28 abril 1496
 133. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.21, s. núm. – Inventari; Notarial – 16 febrer 1502
 134. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.3, s. núm. – Inventari; Notarial – 14 octubre 1405
 135. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.4, s. núm. – Inventari; Notarial – 27 desembre 1412
 136. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.5, s. núm. – Inventari; Notarial – 7 desembre 1423
 137. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm. – Inventari; Notarial – 27 novembre 1432
 138. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.8, s. núm., ff. 18v-20r – Inventari; Notarial – 11 març 1445
 139. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.9, s. núm. – Inventari; Notarial – 1450, agost
 140. Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.9, s. núm. – Inventari; Notarial – 5 novembre 1450
 141. Barcelona - AHCB - Fons municipal: Manuscrits municipals – 01/1G-34 – Marmessoria; Inventari; Notarial – 30 juny 1466
 142. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 112/26, 2-XI-1440 – Inventari; Notarial – 2 novembre 1440
 143. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 113/106 – Inventari; Notarial – 31 gener 1437
 144. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 113/106 – Inventari; Notarial – 8 agost 1449
 145. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 113/106 – Inventari; Notarial – 9 agost 1444
 146. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – Censal/violari; Penyora; Notarial – 5 juny 1420
 147. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 136/2, s. f. – Censal/violari; Notarial – 7 desembre 1435
 148. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 14/1, ff. 72r-75v i 85v – Inventari; Notarial – 22 juny 1338
 149. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 145/2 – Censal/violari; Notarial – 8 febrer 1426
 150. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 154/115 – Encant; Notarial – 1448 - 1460
 151. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 154/115 – Inventari; Notarial – 1448
 152. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 175/90, ff. 86rv – Inventari; Notarial – 23 gener 1448
 153. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 181/13, f. 94v – Afermament; Notarial – 5 desembre 1460
 154. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/4, ff. 55r-57v – Inventari; Notarial – 19 octubre 1360
 155. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/9, ff. 56v-57r – Àpoca; Notarial – 24 gener 1367
 156. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 23/15, ff. 22v-28v – Compravenda; Inventari; Notarial – 30 maig 1364
 157. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 241/***, 16-XI-1506 – Inventari; Notarial – 16 novembre 1506
 158. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 241/***, 26-XI-1506 – Encant; Notarial – 26 novembre 1506
 159. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 260/1 – Inventari; Notarial – 12 març 1506
 160. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 28/5, ff. 143r-144v – Inventari; Notarial – 7 maig 1375
 161. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530 – Inventari; Notarial – 5 març 1530
 162. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 56/78, ff. 76r-79r – Inventari; Notarial – 18 gener 1390
 163. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 58/23, f. 80r – Convinença; Notarial – 29 gener 1400
 164. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 79/2, f. 77rv – Inventari; Notarial – 8 abril 1400
 165. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 88/22, s. f. – Inventari; Notarial – novembre 1394
 166. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – vol. 175/91, ff. 337-357 – Inventari; Notarial – 9 febrer 1461
 167. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – vol. 23/5, ff. 50v-51r – Compravenda; Notarial – 13 març 1355
 168. Barcelona - AHPB – il·localitzat – Inventari; Notarial – 20 agost 1440
 169. Barcelona - BC - Arxiu històric: Marquesat de Moja – Moja 558/VI – Notarial; Inventari; Debitori – 1436
 170. Barcelona - BC - Arxiu històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1 – Inventari; Notarial – 1399
 171. Barcelona - BC - Arxiu històric – Manuals notarials, 1-fol. – Censal/violari; Notarial – 13 setembre 1475
 172. Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 223 – Curadoria; Notarial – 7 setembre 1490
 173. Barcelona - BC - Arxiu històric – perg. 523 – Compravenda; Àpoca; Notarial – 12 agost 1486
 174. Barcelona - BC - Manuscrits – 229, ff. 19r-38r – Inventari; Notarial – 25 agost 1429
 175. Barcelona - BC - Manuscrits – 233, ff. 1r-130r – Inventari; Notarial – 1423
 176. Barcelona - BC - Manuscrits – 235, ff. 1r-23r – Inventari; Notarial – 30 juny 1423
 177. Barcelona - BPEB - Manuscrits – 308 – Cartulari – s. XV
 178. Càller [Cagliari] - ASC - Atti notarili legati della Tappa d'insinuazione di Cagliari – G. Ordà, reg. 1559, ff. 445r-456r – Inventari; Notarial – 11 desembre 1584
 179. Càller [Cagliari] - ASC - Atti notarili legati della Tappa d'insinuazione di Cagliari – J. Tamarit, reg. 2073, ff. 343r-354r – Inventari; Notarial – 28 abril 1582
 180. Catí (Alt Maestrat) - APCatí - Protocols notarials – inv. anònim (plec solt) – Inventari; Notarial – 30 setembre 1450
 181. Cervera - ACSG - Fons Dalmases – capsa 47, plec 14, Inventari, 1436 – Inventari; Notarial – 1436
 182. Cervera - ACSG - Fons notarials: Cervera – Pere Joan Valentí, àlias Falcó, ff. 25r, 29r-34r, 85r i 89v – Inventari; Notarial – 1439
 183. Desconeguda - Desconeguda – s/n – Inventari; Notarial – s. XIV ex.
 184. El Escorial - RBME – 35-IV-24 – Inventari; Privat – 1586
 185. Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-*** – Inventari; Notarial – 15 març 1406
 186. Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-791 – Marmessoria; Inventari; Encant; Notarial – 19 agost 1427
 187. Girona - ADG – Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r – Inventari; Notarial – 10 gener 1362
 188. Girona - AHG - Fons d'institucions: Hospital de Santa Caterina – perg. 684 – Inventari; Notarial – 31 gener 1342
 189. Girona - AHG - Fons notarials: Castelló d'Empúries – vol. 122/37 – Donació; Notarial – 28 octubre 1326
 190. Girona - AHG - Fons notarials: Peralada – Pe 1024 bis – Llibre particular; Notarial – 6 març 1361 - 7 abril 1389
 191. Girona - AHG - Fons notarials: Peralada – Pe 1143 – Llibre particular; Notarial – 24 abril 1377 - 21 nov. 1389
 192. Girona - AMGI - Arxiu Històric – Vària, núm. 2127 – Inventari; Notarial – 5 gener 1454
 193. Lleida - AML – Fons Municipal, Llibre de crims, reg. 788, ff. 10r-18r – Procés – [s.d.]
 194. Londres [London] - BL - Manuscripts: Egerton – 1524 – Inventari; Privat – s. XVIII-2
 195. Madrid - BNE - Manuscritos – 18243 – Inventari; Privat – 1 març 1774
 196. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 143 – Notarial – 5 novembre 1334 - 15 gener 1392
 197. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 245, 19-IX-1384 – Inventari; Notarial – 19 setembre 1384
 198. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 302, 10-VII-1384 – Inventari; Notarial – 10 juliol 1384
 199. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 416 – Notarial – 20 abril 1392 - 24 febrer 1436
 200. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 482, ff. 131v-142r – Inventari; Notarial – 25 juny 1386
 201. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 485, ff. 170v-179v – Inventari; Notarial – 11 gener 1391
 202. Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 486, ff. 111v-112v – Inventari; Notarial – 25 agost 1396
 203. Marsella [Marseille] - AD13 - Archives notariales – 351 E 319, s. f. – Contracte; Notarial – 20 gener 1436
 204. Montblanc - ACCB - Fons notarials: Santa Coloma de Queralt – vol. 3594.3, ff. 63v-65v i 71v-73r – Inventari; Encant; Notarial – 27 febrer 1363
 205. Palerm [Palermo] - ASP - Spezzoni notarili – ND Nicolò Maniscalco, Spezzone 209 N, ff. 14v-15v – Inventari; Notarial – 6 setembre 1417
 206. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIII-I-24, s. f. – Inventari; Notarial – 21 agost 1371
 207. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIII-I-24, s. f. – Inventari; Notarial – 25 desembre 1372
 208. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIII-II-2, s. f. – Inventari; Notarial – 26 abril 1370
 209. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIII-II-30, s. f. – Inventari; Notarial – 29 març 1375
 210. Palma [Ciutat de Mallorca] - ACM - Protocols notarials – XIV-I-3, vol. 14721, s. f. – Inventari; Notarial – 25 novembre 1396
 211. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – A-143, ff. 27r-28r – Inventari; Notarial – 9 gener 1478
 212. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – C-174, ff. 88r-90bisv – Inventari; Notarial – 11 gener 1468
 213. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – C-73/2473, ff. 15r-17v – Inventari; Notarial – 7 agost 1433
 214. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – M-156, ff. 78v-79r – Inventari; Notarial – 15 abril 1439
 215. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – M-190, ff. 84r-98v i 116v – Inventari; Notarial – 7 febrer 1463
 216. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – M-612, ff. 146v-147r – Inventari; Notarial – 18 setembre 1504
 217. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – M-612, ff. 171r-199r – Inventari; Notarial – 13 novembre 1505
 218. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – R-24, ff. 82r-83r – Inventari; Notarial – 8 juliol 1383
 219. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – R-575, ff. 74r-97v – Inventari; Notarial – 11 febrer 1497
 220. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – S-1216, ff. 271r-128v – Inventari; Notarial – 19 desembre 1542
 221. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – S-2, ff. 111r-117v – Inventari; Notarial – 11 gener 1362
 222. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – S-35, ff. 35r-43r – Inventari; Notarial – 24 maig 1434
 223. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-496, ff. 53-62 – Inventari; Notarial – 19 febrer 1500
 224. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-497, ff. 20r-51v – Inventari; Notarial – 30 setembre 1507
 225. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-856, ff. 154v-158v – Inventari; Notarial – 30 març 1492
 226. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – V-152, ff. 561r-565r – Notarial; Inventari – 3 agost 1558
 227. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – *** – Inventari; Notarial – juliol 1442
 228. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – ***/1014 – Inventari; Notarial – 1363
 229. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r – Inventari; Notarial – 6 febrer 1385
 230. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 2HDTP/41, plec 40, núm. 1 – Inventari; Notarial – 1383
 231. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 2J1/20, pp. 130-133; 2J1/25, pp. 264-265 – Inventari; Notarial – 22 abril 1449
 232. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 2J1/39, pp. 70-71 – Inventari; Notarial – 1412
 233. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1007, ff. 110r-114r – Inventari; Notarial – 25 novembre 1429
 234. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1461, f. 132v – Inventari; Notarial – 1426
 235. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1610 – Inventari; Notarial – s. XV m.
 236. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1751, f. 44v – Inventari; Notarial – 1414
 237. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/587, ff. 67r-69r – Inventari; Notarial – 1478
 238. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/746, f. 86rv – Inventari; Notarial – 1410
 239. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E21/33, f. 16r – Inventari; Notarial – 1494
 240. Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E3/892, f. 7r – Inventari; Notarial – 1463
 241. Perpinyà - MP - Manuscrits – Cartulaire Alart, vol. XXI, pp. 553-554 – Inventari; Notarial – 1454
 242. Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) - ANC - Llinatge Cartellà de Sabastida, barons de l'Albi – ANC1-989-T-4 – Inventari; Notarial – 1 juliol 1523
 243. Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) - ANC - Llinatge Oriola-Cortada, comtes de la Vall de Merlès – ANC1-169-T-262 – Procura; Notarial – 25 febrer 1484
 244. Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. d'Antoni Toscà – Testament; Notarial – 25 gener 1455
 245. Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. de Pere Comí, 1434 – Procura; Notarial – 8 abril 1434
 246. Saragossa [Zaragoza] - ACNA - Protocolos notariales – Antón Melero, papeles sueltos, núm. 390 – Inventari; Notarial – 22 juny 1426
 247. Sàsser [Sassari] - ASSs - Atti notarili – Inventari, Simó Jaume, b. 1, fasc. 41, ff. 1r-6v – Inventari; Notarial – 13 setembre 1581
 248. Sevilla - Colombina – Abecedarium B / Supplementum / Registrum B – Inventari; Privat – ante 1539
 249. Solsona - ADS - Farmàcia Pallarès – òlim vol. 1, interfoliat – Lletra; Privat – s. XVI primer quart
 250. Tarragona - AHAT - Protocols notarials – Manual notarial IV, Inventaris 1509-1520, ff. 178r-185r – Inventari; Notarial – 24 febrer 1520
 251. Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 14v-20r – Inventari; Notarial – 10 abril 1360
 252. Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 29r-31v – Inventari; Notarial – 20 agost 1360
 253. Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 167v-200v – Inventari; Notarial – 12 juny 1440
 254. Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 260r-270v i 111r-130r – Inventari; Notarial – 19 abril 1440
 255. Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 300v-316v – Inventari; Notarial – 14 febrer 1440
 256. Tortosa - ACBEB - Ajuntament de Tortosa – Llibres de provisions, vol. 3, f. 41v – Acord; Municipal – 5 febrer 1347
 257. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 20708, s. f. – Inventari; Notarial – 5 març 1440
 258. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 21513 – Comanda; Notarial – 18 maig 1474
 259. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23181, s. f. – Procura; Notarial – 11 juny 1410
 260. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23183, s. f. – Debitori; Censal/violari; Notarial – 14 agost 1409
 261. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Àpoca; Procura; Notarial – 14 març 1414
 262. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació; Àpoca; Notarial – 31 gener 1414
 263. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació; Notarial – 25 gener 1414
 264. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura; Notarial – 26 gener 1414
 265. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura; Notarial – 7 març 1414
 266. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 24122 – Inventari; Notarial – 24 abril 1465
 267. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 26041 – Inventari; Notarial – 21 agost 1441
 268. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 6518 – Inventari; Notarial – 1506
 269. València - ACCV - Protocols notarials – vol. 811 – Inventari; Notarial – 16 juliol 1462
 270. València - ACV - Pergamins – núm. 1377 – Marmessoria; Notarial – 25 agost 1288
 271. València - ACV - Pergamins – núm. O.7430 – Inventari; Notarial – 30 juliol 1318
 272. València - AHMV - Claveria Comuna – I-14 – 5 octubre 1384
 273. València - AHMV - Lletres missives – 25, f. 53v – Lletra – 29 octubre 1461
 274. València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, ff. 73v-74r – Acta; Ordinació; Municipal – 23 març 1436
 275. València - ARV - Justícies de València – Justícia civil, vol. 912, mà 13, f. 19r – Censal/violari; Rendició de comptes; Notarial – 1447
 276. València - ARV - Registres notarials – reg. 2643 – Inventari; Notarial – 24 març 1399
 277. València - ARV - Registres notarials – vol. 1539, ff. 14v-18v – Inventari; Notarial – 24 gener 1439
 278. València - ARV - Reial Cancelleria – reg. 303, ff. 93r-*** – Ordinació; Reial – 13 octubre 1479
 279. Vaticà [Vaticano] - AAV - Camera Apostolica: Collectoriae – Coll. 469 B, ff. 17r-30r – Inventari; Notarial – 25-26 abril 1409
 280. Vaticà [Vaticano] - AAV - Reg. Vat. – Clem. V. an. 7, ep. 17, f. 229v – Manament – 15 març 1312
 281. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris *** ***-***) – Inventari; Notarial – 1457
 282. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1321
 283. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1341
 284. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1360
 285. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1396
 286. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1402
 287. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1403
 288. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1414
 289. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1419
 290. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1420
 291. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1420
 292. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1420
 293. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1427
 294. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***) – Inventari; Notarial – 1435
 295. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris B. Escaió i P. M. Poquí ***, ***-***) – Inventari; Notarial – 1421
 296. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris B. Escaió i P. M. Poquí ***, ***-***) – Inventari; Notarial – 1428
 297. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris J. F. Franc ***-***) – Inventari; Notarial – 1512
 298. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris S. Beuló ***-***) – Inventari; Notarial – 1551
 299. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403) – Procura; Inventari; Notarial – 16 juny 1401
 300. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3715 (inventaris anònims 1439-1441) – Inventari; Notarial – 1441
 301. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF 3779 (inventaris J. Sellers 1457) – Inventari; Notarial – 1457
 302. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF 3782 (inventaris J. Sellers, 1464-1465) – Inventari; Notarial – 1464
 303. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3783 (inventaris J. Sellers 1466-1469) – Inventari; Notarial – 1469
 304. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3784 (inventaris J. Sellers 1470-1471) – Inventari; Notarial – 1471
 305. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3787 (inventaris B. Desprat 1474-1477) – Inventari; Notarial – 1475
 306. Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3795 (inventaris J. V. de la Campana 1499-1506 i s.d.) – Inventari; Notarial – 1505
 307. Vilassar de Dalt (Maresme) - AMSMB - Arxiu Sarriera – s/n [Granollacs] – Llibre particular; Notarial – s. XIV