Projectes de recerca anteriors

Referència
PGC2018-095417-B-C64
Entitat finançadora

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU)

Període
2018-2022
Investigadors principals

Lluís Cifuentes

Seu

Universitat de Barcelona

Referència
FFI2014-53050-C5-3-P
Entitat finançadora

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

Període
2015-2018
Investigadors principals

Lluís Cifuentes

Seu

Universitat de Barcelona

Referència
FFI2011-29117-C02
Entitat finançadora

Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), després Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

Període
2012-2014 (prorrogat fins 30/06/2015)
Investigadors principals

Lluís Cifuentes (UB, coordinador) - Sebastià Giralt (UAB) 

Seu

Universitat de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona

Referència
FFI 2008-02163/FISO
Entitat finançadora

Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)

Període
2009-2011
Investigadors principals

Lluís Cifuentes

Seu

Universitat de Barcelona

Referència
HUM2004-05176/FILO
Entitat finançadora

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)

Període
2004-2007 (prorrogat per a l'any 2008)
Investigadors principals

Lluís Cifuentes

Seu

Universitat de Barcelona

Referència
2001 SGR 00286, 2005 SGR 00346, 2009 SGR 01261, 2014 SGR 00119
Entitat finançadora

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), després Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) 

Període
1998-1999, 2000-2001, 2002-2004, 2005-2008, 2009-2013, 2014-2017
Investigadors principals

Lola Badia

Seu

Universitat de Barcelona (anteriorment Universitat de Girona)

Referència
HUM2005-07480-C03-01/FILO
Entitat finançadora

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)

Període
2005-2008
Investigadors principals

Lola Badia

Seu

Universitat de Barcelona

Referència
HUM2006-26465-E/FISO, HUM2007-30656-E/FILO, FFI2009-05433-E, FFI2011-13755-E
Entitat finançadora

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

Període
2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013
Investigadors principals

Cecilio Garriga Escribano

Seu

Universitat Autònoma de Barcelona

Referència
BFF2001-1200
Entitat finançadora

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) 

Període
2003-2004
Investigadors principals

Lola Badia

Seu

Universitat de Barcelona

Referència
PB98-1484
Entitat finançadora

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)

Període
2001
Investigadors principals

Antoni Ferrando Francés 

Seu

Universitat de València

Referència
PB-0653
Entitat finançadora

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)

Període
2000
Investigadors principals

Lola Badia

Seu

Universitat de Girona

Referència
PB1994-0123
Entitat finançadora

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)

Període
1996-1998
Investigadors principals

Maria Teresa Ferrer Mallol 

Seu

Institució Milà i Fontanals, CSIC (Barcelona)

Referència
PB92-0910-C03-01
Entitat finançadora

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)

Període
1995-1996
Investigadors principals

Luis García Ballester

Seu

Institució Milà i Fontanals, CSIC (Barcelona)

Entitat finançadora

Ministère de l'Éducation Nationale

Període
1993-1994
Investigadors principals

Danielle Jacquart

Seu

École Pratique des Hautes Études (París)