Temes

Aquesta secció recull presentacions breus de diversos temes relacionats amb l'àmbit d'estudi de SCIÈNCIA.CAT, elaborades pels membres de l'equip o per altres col·laboradors, amb la intenció d'oferir-ne la informació fonamental convenientment posada al dia i de servir d'aparador d'algunes de les recerques en curs.

Un manual de consells per conservar la salut de gran èxit

Autor: 

Antònia Carré

Origen, practicants, llengües i tècniques de la màgia per mitjà dels esperits

Autor: 

Sebastià Giralt

Traduccions, obres originals i mercat de demanda a l'Edat Mitjana i el Renaixement

Autor: 

Lluís Cifuentes

La culminació de la veterinària en el marc ibèric tardomedieval i renaixentista

Autor: 

Lluís Cifuentes

La divulgació mèdica a inicis del Renaixement

Autor: 

Antònia Carré

Entre la professió mèdica i la literatura

Autor: 

Antònia Carré

Testimonis d'una demanda d'informació mèdica entre els extrauniversitaris

Autor: 

Antònia Carré

Col·laboració en altres mitjans

CatRàdio: En guàrdia, 107 (21/07/2004).

Autor: 

Jon Arrizabalaga i Lluís Cifuentes

CatRàdio: En guàrdia, 220 (14/09/2008).

Autor: 

Lluís Cifuentes

CatRàdio: En guàrdia, 247 (1/03/2009).

Autor: 

Lluís Cifuentes

5es Jornades de Cultures Medievals IRCVM: Hospitals medievals: espais, assistència i medicina (19/05/2011).

Autor: 

Lluís Cifuentes

Radio Euskadi: La mecánica del caracol (12/07/2011).

Autor: 

Carmel Ferragud

Institut d'Humanitats de Barcelona (27/01/2015).

Autor: 

Lluís Cifuentes

Radio Valencia: Hoy por hoy Locos por Valencia (28/01/2016).

Autor: 

Carmel Ferragud

Diari La Veu: Personatges i espais de la ciència (1/12/2016).

Autor: 

Marialuz López Terrada / Carmel Ferragud

Diari La Veu: Personatges i espais de la ciència (1/03/2017).

Autor: 

Carmel Ferragud / Marialuz López Terrada