Recerca

Marc institucional

Cantigas de Santa Maria, s. XIII (El Escorial, ms. B.I.2, c. 170)

La línia de recerca de SCIÈNCIA.CAT s'inscriu en el Centre de Documentació Ramon Llull (CDRL) i en l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), tots dos de la Universitat de Barcelona.

El primer és un centre de la UB que impulsa la recerca especialitzada sobre Ramon Llull i el lul·lisme i els seus contextos cultural, literari i científic, en particular quant a la documentació i la bibliografia, l'edició de textos i els estudis interpretatius.

El segon és un institut propi de la UB que reuneix i coordina les iniciatives de recerca de diverses disciplines existents en aquesta universitat, principalment la història i la filologia, especialitzades en el període medieval.

Finançament

Actualment, és finançada per un projecte de recerca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) del Govern espanyol, a través de l'Agencia Estatal de Investigación, dirigit per Lluís Cifuentes (UB) i amb seu a la Universitat de Barcelona (MICIU-AEI/FEDER PGC2018-095417-B-C64, 2019-2021).

Té el suport del grup de recerca consolidat per l'Agència de Gestió i d'Ajuts Universitaris (AGAUR), del Departament d'Empresa i Coneixement (DEC) de la Generalitat de Catalunya, “Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana” (DEC-AGAUR/FEDER 2017 SGR 142), dirigit per Lola Badia (UB) i amb investigadors pertanyents a la UB, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.

Participa en la xarxa temàtica "Lengua y ciencia", que ha estat finançada pel govern espanyol (MICINN/FEDER FFI2015-68705-REDT), dirigida per Cecilio Garriga (UAB).

Anteriorment, s'ha beneficiat també del suport de diversos projectes de recerca finançats a la Universitat de Barcelona i en altres institucions.

Col·laboracions

S'han establert iniciatives de col·laboració amb els següents projectes i grups de recerca:

  • El que, juntament amb el que correspon a SCIÊNCIA.CAT, forma part del projecte coordinat Narpan  II: "Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales" (MICIU-AEI/FEDER PGC2018-095417-B-C61, IP i coordinadora Lola Badia, UB).
  • El projecte de recerca "Moviment i mobilitat a la Mediterrània medieval: persones, termes i conceptes" (MICIU-AEI/FEDER PGC2018-094502-B-I00) i el grup de recerca consolidat per l'AGAUR, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, CAIMMed (“La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani”, DEC-AGAUR 2017 SGR 109), dirigits per Roser Salicrú i Lluch (Institució Milà i Fontanals-CSIC, Barcelona).
  • El projecte de recerca "El cuerpo vivo: procesos de transformación corporal en la medicina medieval" (MINECO/FEDER HAR2015-63995), dirigit per Montserrat Cabré i Pairet (Universidad de Cantabria).
  • El projecte de recerca que empara el Corpus ReMediA: Repertorio di Medicina Antica, dirigit per Elena Artale (CNR, Opera del Vocabolario Italiano) i Ilaria Zamuner (Università di Chieti-Pescara).