Recerca

Marc institucional

Cantigas de Santa Maria, s. XIII (El Escorial, ms. B.I.2, c. 170)

La línia de recerca de SCIÈNCIA.CAT s'inscriu en el Centre de Documentació Ramon Llull (CDRL) i en l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), tots dos de la Universitat de Barcelona.

El primer és un centre de la UB que impulsa la recerca especialitzada sobre Ramon Llull i el lul·lisme i els seus contextos cultural, literari i científic, en particular quant a la documentació i la bibliografia, l'edició de textos i els estudis interpretatius.

El segon és un institut propi de la UB que reuneix i coordina les iniciatives de recerca de diverses disciplines existents en aquesta universitat, principalment la història i la filologia, especialitzades en el període medieval.

Finançament

Actualment, és finançada per un projecte de recerca del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades (MICINN) del Govern espanyol, dirigit per Lluís Cifuentes (UB) i amb seu a la Universitat de Barcelona (PGC2018-095417-B-C64).

Té el suport del grup de recerca consolidat pel Departament d'Empresa i Coneixement (DEC) de la Generalitat de Catalunya “Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana” (2017 SGR 142), dirigit per Lola Badia (UB) i amb investigadors pertanyents a la UB, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.

Participa en la xarxa temàtica "Lengua y ciencia", finançada pel MINECO (FFI2015-68705-REDT), dirigida per Cecilio Garriga (UAB).

Anteriorment, s'ha beneficiat també del suport de diferents projectes de recerca finançats a la Universitat de Barcelona i en altres institucions.

Col·laboracions

S'han establert iniciatives de col·laboració amb els següents projectes i grups de recerca:

  • Els que, juntament amb el que correspon a SCIÊNCIA.CAT, formen part del projecte coordinat Narpan 1: "Corpus digital de textos catalanes medievales y renacentistas" (MINECO FFI 2014-53050-C5-1-P, IP i coordinadora Lola Badia, UB); "Corpus digital de Arnau de Vilanova: filosofia y ciencia en la Corona de Aragón (siglos XIII-XIV)" (MINECO FFI2014-53050-C5-2-P, IP Sebastià Giralt, UAB); "Traduccion al catalán y cultura latina en la Corona de Aragón (1380-1530): obras de tradicion clásica y humanística" (MINECO FFI2014-53050-C5-4-P, IP Lluís Cabré, UAB); i "Mecenazgo y creación literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): evolución, contexto y biblioteca digital de referencia" (MINECO FFI2014-53050-C5-5-P, IP Sadurní Martí i Rafael Ramos, UdG).
  • El projecte de recerca "Moviment i mobilitat a la Mediterrània medieval: persones, termes i conceptes" (MICINN PGC2018-094502-B-I00) i el grup de recerca consolidat pel Departament d'Empresa i Coneixement (DEC) de la Generalitat de Catalunya CAIMMed (“La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani”, 2017 SGR 109), dirigits per Roser Salicrú i Lluch (Institució Milà i Fontanals-CSIC, Barcelona).
  • El projecte de recerca "El cuerpo vivo: procesos de transformación corporal en la medicina medieval" (MINECO HAR2015-63995), dirigit per Montserrat Cabré i Pairet (Universidad de Cantabria).