Recerca

Marc institucional
Image
Cantigas de Santa Maria, s. XIII (El Escorial, ms. B.I.2, c. 170)

La línia de recerca de SCIÈNCIA.CAT s'inscriu en el Centre de Documentació Ramon Llull (CDRL) i en l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), tots dos de la Universitat de Barcelona.

El primer és un centre de documentació de la UB que impulsa la recerca especialitzada sobre Ramon Llull i el lul·lisme i els seus contextos cultural, literari i científic, en particular quant a la documentació i la bibliografia, l'edició de textos i els estudis interpretatius.

El segon és un institut de recerca de la UB que reuneix i coordina les iniciatives de recerca de diverses disciplines existents en aquesta universitat, principalment la història i la filologia, especialitzades en el període medieval.

Finançament

Actualment, és finançada per un projecte de recerca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) del Govern espanyol, a través de l'Agencia Estatal de Investigación, dirigit per Lluís Cifuentes (UB) i amb seu a la Universitat de Barcelona (MICINN-AEI/FEDER PID2021-123419NB-I00, 2022-2025).

Té el suport del grup de recerca consolidat per l'Agència de Gestió i d'Ajuts Universitaris (AGAUR), del Departament d'Empresa i Coneixement (DEC) de la Generalitat de Catalunya, “Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana” (DEC-AGAUR/FEDER 2017 SGR 142), dirigit per Lola Badia (UB) i amb investigadors pertanyents a la UB, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.

Participa en la xarxa temàtica "Lengua y ciencia", repetidament finançada pel govern espanyol i dirigida per Cecilio Garriga (UAB).

Anteriorment, s'ha beneficiat també del suport de diversos projectes de recerca finançats a la Universitat de Barcelona i en altres institucions.

Col·laboracions

S'han establert iniciatives de col·laboració amb els següents projectes i grups de recerca:

  • El projecte de recerca "Moviment i mobilitat a la Mediterrània medieval: persones, termes i conceptes" (MICIU-AEI/FEDER PGC2018-094502-B-I00) i el grup de recerca consolidat per l'AGAUR, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, CAIMMed (“La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani”, DEC-AGAUR 2017 SGR 109), dirigits per Roser Salicrú i Lluch (Institució Milà i Fontanals-CSIC, Barcelona).
  • El projecte de recerca "El cuerpo vivo: procesos de transformación corporal en la medicina medieval" (MINECO/FEDER HAR2015-63995), dirigit per Montserrat Cabré i Pairet (Universidad de Cantabria).
  • El projecte de recerca que empara el Corpus ReMediA: Repertorio di Medicina Antica, dirigit per Elena Artale (CNR, Opera del Vocabolario Italiano) i Ilaria Zamuner (Università di Chieti-Pescara).