Projectes de recerca vigents

Referència
MICINN-AEI/FEDER PID2021-123419NB-I00
Programa

Programa estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia, del Plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación 2021-2023 (Proyectos de I+D de generación de conocimiento), convocatòria 2021

Període
2022-2025
Investigadors principals

Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona)
Carmel Ferradud Domingo (Universitat de València)

Altres membres de l'equip de recerca

Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona)
Ferran Garcia-Oliver Garcia (Universitat de València)
Maria Antònia Martí Escayol (Universitat Autònoma de Barcelona)
Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)

Membres de l'equip de treball

Clara Álvarez Jáuregui (Arxiu de la Catedral de Barcelona)
Vicent Bataller Grau (Universitat d’Alacant)
Anass Benmokhtar Razik (Universitat de Barcelona)
Antònia Carré Pons (Universitat Oberta de Catalunya)
Antoni Contreras Mas (Investigador independent, Palma)
Alfred Garcia Femenia (Investigador independent, Gandia)
Sofia Garçon Peyrí (Investigadora independent, Barcelona)
Anna Gudayol i Torelló (Biblioteca de Catalunya)
Carme Llanes Domingo (Investigadora independent, Algemesí)
Ricardo Olmos de León (Investigador independent, València)
Juan José Sanchis Molina (Investigador independent, València)
Raimon Sebastian Torres (Investigador independent, Barcelona)
Carles Vela i Aulesa (Universitat de Barcelona)

 

Membres externs:
Ilil Baum (Hebrew University of Jerusalem, Israel)
Ester Borsato (Invesigadora independent, Siena, Itàlia)
Claudia Lemme (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara)
Michael R. McVaugh (University of North Carolina, EUA, emèrit)
Marilyn Nicoud (Université d’Avignon, França)
Michela Pereira (Investigadora independent, Siena)
Stefano Rapisarda (Università degli Studi di Catania, Itàlia)
Daniela Santoro (Università degli Studi di Palermo, Itàlia)
Carolin Schmitz (King’s College London, Regne Unit)
Ilaria Zamuner (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, Itàlia)

 

Doctorands:
Eduardo Antonio Montes (Universitat de Barcelona) (directora: Meritxell Blasco)
Stefania Buosi Moncunill (Universitat de Barcelona) (director: Lluís Cifuentes)
Chiara Fragomeli (Università degli Studi di Siena - Universitat de Barcelona) (directors: Pär Larson i Lluís Cifuentes)
Albert Lizandra Prieto (Universitat de Barcelona) (directora: Meritxell Blasco)
Julián Marcelo Cocho (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud)
Maria Muñoz Benavent (Universitat de València) (directors: Carmel Ferragid i Lluís Cifuentes)
Glòria Ribugent i Gubau (Universitat de Barcelona) (director: Lluís Cifuentes)
Jorge A. Vázquez Parra (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud i Josep Casulleras)

Col·laboradors

Miquel Hernàndez (creació i manteniment de les bases de dades)

Seu

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona

Objectius

El projecte planteja l'estudi d'alguns aspectes de:

  1. El sistema mèdic creat a partir de finals del segle XIII a l'Occident europeu
  2. El procés de vernacularització del saber mèdic, científic i tècnic paral·lel al renaixement urbà baixmedieval, en particular en el marc català però també en alguns contextos mediterranis pròxims
  3. La recepció d’aquests processos en la literatura, en el lèxic i en l’art


Iniciatives generals:

  • Es produiran diverses edicions crítiques i estudis especialitzats
  • S’enriquiran els recursos digitals existents, creats amb l’ajuda de projectes finançats anteriors (bases de dades Sciència.cat DB i MedCat), i se’n dissenyaran de nous (bases de dades FalconAr i MedNav)
  • Es potenciaran els apartats de divulgació de la recerca que hi ha a Sciència.cat i a FalconAr
Referència
SGR2017-142
Programa

Grups de recerca consolidats

Entitat finançadora

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Període
2018-2019 (+2020-2021)
Investigadors principals

Lola Badia (Universitat de Barcelona)

Altres membres de l'equip de recerca

Equip format per investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona. Vegeu Narpan.net

Seu

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona

Objectius

Grup de recerca consolidat i finançat per a l'estudi de Ramon Llull i el lul·lisme (UB), Francesc Eiximenis (UdG), els cançoners lírics medievals (UdG), les traduccions catalanes (UAB) i la ciència i la tècnica en català (UB).

Referència
FFI2015-68705-REDT
Programa

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Acciones de dinamización "Redes de excelencia" 2015

Entitat finançadora

Ministerio de Economía y Competitvidad (MINECO), Gobierno de España

Període
2016-2017
Investigadors principals

Cecilio Garriga Escribano (Universitat Autònoma de Barcelona)

Altres membres de l'equip de recerca

Aquesta xarxa temàtica coordina grups de recerca finançats de l'estat espanyol i d'altres estats europeus. Vegeu Red temática "Lengua y ciencia".

Seu

Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

Objectius

Els grups de recerca que són membres de la xarxa temàtica s'interessen, tant des de la filologia com des de la història de la ciència, per l'estudi de la llengua de la ciència i de la tècnica, des de l'època medieval fins a la contemporània. La xarxa té per objectiu facilitar l'intercanvi entre els grups membres i afavorir la col·laboració interdisciplinària.