Projectes de recerca vigents

Narpan II: Ciencia vernácula en el Occidente mediterráneo medieval y moderno (VerMed)

Referència: 
MICIU-AEI/FEDER PGC2018-095417-B-C64
Programa: 
Programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i (Proyectos de I+D de generación de conocimiento), convocatòria 2018
Període: 
2019-2021 (prorrogat fins 30/06/2022)
Investigadors principals: 

Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona)

Membres de l'equip de recerca: 

Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València)
Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)
Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona)
Anna Gudayol i Torelló (Biblioteca de Catalunya)

Membres de l'equip de treball: 

Antònia Carré Pons (Universitat Oberta de Catalunya)
Ricardo Olmos de León (investigador independent, Valencia)
Raimon Sebastian Torres (investigador independent, Barcelona)

Membres externs:
Ilil Baum (Tel Aviv University, Israel)
Thomas M. Capuano (Truman State University, EUA, emèrit)
Stefano Rapisarda (Università degli Studi di Catania, Itàlia)
Ilaria Zamuner (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, Itàlia)

Nous doctors:
Anass Benmokhtar (Universitat de Barcelona) (directors: Meritxell Blasco i Roser Puig) (2022)
Ester Borsato (Università degli Studi di Siena - Universitat de Barcelona) (directors: Pär Larson i Lluís Cifuentes) (2021)
Claudia Lemme (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara) (directors: Ilaria Zamuner, Sergio Lubello i Lluís Cifuentes) (2021)
Juan José Sanchis Molina (Universitat de València) (directors: Carmel Ferragud i Àlvar Martínez Vidal) (2020)

Doctorands:
Stefania Buosi Moncunill (Universitat de Barcelona) (director: Lluís Cifuentes)
Chiara Fragomeli (Università degli Studi di Siena - Universitat de Barcelona) (directors: Pär Larson i Lluís Cifuentes)
Albert Lizandra Prieto (Universitat de Barcelona) (director: Meritxell Blasco)
Julián Marcelo Cocho (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud)
Maria Muñoz Benavent (Universitat de València) (directors: Carmel Ferragid i Lluís Cifuentes)
Glòria Ribugent i Gubau (Universitat de Barcelona) (director: Lluís Cifuentes)
Jorge A. Vázquez Parra (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud i Josep Casulleras)

Col·laboradors: 

Miquel Hernàndez (creació i manteniment de la base de dades Sciència.cat DB)

Seu: 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona

Objectius: 
  1. Desenvolupament de la base de dades Sciència.cat DB: revisió i publicació progressiva dels materials incorporats en fases anteriors (descripcions d'obres i manuscrits); incorporació de noves descripcions de manuscrits, impresos antics, documents sobre llibre i lectura i vocabulari tècnic; continuació del buidatge sistemàtic de temes de medicina, ciència i tècnica en les obres de la literatura catalana medieval; manteniment de l'apartat bibliogràfic (Cifuentes, Ferragud, Serrano). Primeres fases de la incorporació de l'arxiu de Luis García Ballester a l'apartat documental (Ferragud) i de la de lèxic mèdic i farmacològic català aljamiat en hebreu al de vocabulari tècnic (Blasco). Manteniment del web Sciència.cat, alhora informatiu i eina de divulgació de la recerca (apartats sobre temes i homenatges).

  2. Explotació del material català classificat a Sciència.cat DB i del corresponent al seu context mediterrani occidental (de les àrees occitana, ibèrica i itàlica), en forma d'edicions crítiques i d'estudis sobre diversos aspectes històrics i filològics. En concret, es planteja l'edició de les traduccions catalanes de la Isagoge de Johannitius (Carré i Cifuentes); de la traducció catalana de Ferrer Saiol de l'Opus agriculturae de Pal·ladi (Sebastian); d'un tractat anònim d'agricultura en català (Capuano); de les traduccions francesa, occitana i italiana de la Practica oculorum de Benvenuto Grafeo (Zamuner); i d'una traducció italiana del capítol "De urinis" del Liber introductorius de Miquel Scot (Rapisarda). Estudis sobre els consells mèdics personalitzats en castellà i en català (Serrano), la interrelació entre ciència i literatura (Ferragud), l'origen de la medicina legal (Ferragud) i la falconeria (Olmos). Tesis doctorals sobre el vocabulari nàutic (Borsato), una traducció catalana d'alquímia (Buosi), el vocabulari matemàtic (Fragomeli), la formació del fons de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (Gudayol), un receptari mèdic en català i el seu vocabulari (Lemme), un tractat de menescalia (Ribugent), un tractat de cirurgia en català d'època moderna (Muñoz), i diverses obres mèdiques modernes de l'àrea valenciana (Marcelo, Sanchis).

  3. Estudi del vocabulari tècnic, en particular del català, i del mutilingüisme present en les obres, amb especial atenció al fenomen de l'aljamia en hebreu. S'estudiarà el vocabulari català, en ocasions de manera comparativa, de la medicina (Carré, Cifuentes), l'oftalmologia (Zamuner), l'agricultura (Sebastian, Capuano), la farmacologia (Lemme), l'alquímia (Buosi), la nàutica (Borsato), la matemàtica (Fragomeli) i la menescalia (Ribugent). Nova edició de dues llistes de sinònims farmacològics trilingües (àrab, català i llatí) aljamiades en alfabet hebreu (Blasco). Estudi del multilingüisme en els textos mèdics dels jueus catalanoaragonesos (Baum), i del vocabulari mèdic i filosoficonatural en àrab, en hebreu i aljamiat en hebreu de l'àrea occitanocatalana (Benmokhtar, Lizandra).

Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana

Referència: 
SGR2017-142
Programa: 
Grups de recerca consolidats
Entitat finançadora: 

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Període: 
2018-2019 (+2020-2021)
Investigadors principals: 

Lola Badia (Universitat de Barcelona)

Membres de l'equip de recerca: 

Equip format per investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona. Vegeu Narpan.net

Seu: 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona

Objectius: 

Grup de recerca consolidat i finançat per a l'estudi de Ramon Llull i el lul·lisme (UB), Francesc Eiximenis (UdG), els cançoners lírics medievals (UdG), les traduccions catalanes (UAB) i la ciència i la tècnica en català (UB).

Xarxa temàtica "Llengua i ciència"

Referència: 
FFI2015-68705-REDT
Programa: 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Acciones de dinamización "Redes de excelencia" 2015
Entitat finançadora: 

Ministerio de Economía y Competitvidad (MINECO), Gobierno de España

Període: 
2016-2017
Investigadors principals: 

Cecilio Garriga Escribano (Universitat Autònoma de Barcelona)

Membres de l'equip de recerca: 

Aquesta xarxa temàtica coordina grups de recerca finançats de l'estat espanyol i d'altres estats europeus. Vegeu Red temática "Lengua y ciencia".

Seu: 

Departament de Filologia Espanyola, Facultat de Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

Objectius: 

Els grups de recerca que són membres de la xarxa temàtica s'interessen, tant des de la filologia com des de la història de la ciència, per l'estudi de la llengua de la ciència i de la tècnica, des de l'època medieval fins a la contemporània. La xarxa té per objectiu facilitar l'intercanvi entre els grups membres i afavorir la col·laboració interdisciplinària.