Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib13301 (26 / setembre / 2021)

Darrera modificació: 2020-08-29
Bases de dades: Sciència.cat

Pagarolas i Sabaté, Laureà, "Tipología documental y posibilidades de aprovechamiento histórico de los libros notariales catalanes", dins: AA.DD., Aragón en la Edad Media. Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media: sesiones de trabajo, Saragossa, Universidad de Zaragoza: Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos, Seminario de Historia Medieval, 2004, pp. 47-82.

Resum
"Les pàgines inicials recorden que els darrers temps els protocols notarials han esdevingut una de les fonts més recercades com a fonts històriques, perquè essent els notaris amb els rectors (i sobretot els rectors-notaris) persones en contacte constant amb totes les capes socials, els seus documents reflecteixen la vida en tots els seus estrats, que el mateix autor redueix a cinc grans àrees: la de la terra i propietat (compravendes, barates, contractes de cultiu, capbreus amb llur mina de dades, contractes de préstec i censals: 50-56); menestralia i indústria (contractes d'aprenentatge i de treball, constitució de societats, gremis), comerç i marina (constitució de companyies, assegurances marítimes, noliatges, parçoneries, procura); família i societat (capítols matrimonials, testaments, inventaris post mortem); i cultura, art i religió, on es repeteixen els testaments i els inventaris i, de més a més, contractes d'execució de serveis, encara que consisteixin en representació teatral (68-71). Hi ha bibliografia (71-82)". [ATCA, 28 (2009), 744-745]
Matèries
Diplomàtica
Documentació
Arxius
Notariat
Metodologia
URL
https:/​/​historiamedieval.unizar.es/​sites/​historiame ...