Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib2769 (26 / setembre / 2021)

Darrera modificació: 2020-08-31
Bases de dades: Sciència.cat, Cançoners, Translat, Eiximenis

Martínez-Gil, Víctor (ed.), Models i criteris de l'edició de textos, 2a ed. actualitzada, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya (Manuals, 217), 2013, 406 pp.

Resum
En l'edició de textos: història i mètode el lector trobarà els punts essencials del desenvolupament de la filologia europea i de la catalana, i també la descripció dels aspectes materials i culturals que han determinat la transmissió dels textos. A diferència d'altres llibres, presta una especial atenció als aspectes ideològics implícits al problema de l'edició i a les qüestions lingüístiques. Els diferents especialistes que l'han redactat han tingut cura d'analitzar les edicions dels textos catalans ressaltant-ne els punts problemàtics i exposant solucions pràctiques que abasten, també per primera vegada, tot el ventall cronològic de la nostra literatura, de la medieval a la contemporània.

Conté:
* I. Producció i transmissió dels textos / Víctor Martínez-Gil
* II. Tipologies i mètodes d'edició / Sadurní Martí
- Models d'edició -- Descripció i estudi dels testimonis -- La reconstrucció de l'original perdut -- La filologia d'autor / Víctor Martínez-Gil -- Informàtica i edició filològica / Gabriella Gavagnin
* III. L'edició en la història de la cultura i de les idees / Jordi Cerdà Subirachs
* IV. L'edició de textos catalans medievals / Josep Pujol
* V. L'edició de textos catalans moderns / Eulàlia Miralles & Pep Valsalobre
* VI. L'edició de textos catalans contemporanis / Víctor Martínez-Gil
* Bibliografia
Matèries
Metodologia
Ecdòtica
Edició
Crítica textual
Notes
1a ed.: L'edició de textos: història i mètode, Barcelona, UOC-Pòrtic (Àgora Biblioteca Oberta, 115), 2002, 304 pp.
URL
https:/​/​books.google.es/​books?id=aZxuBAAAQBAJ​&lpg=P ...