Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib30199 (26 / setembre / 2021)

Darrera modificació: 2021-02-20
Bases de dades: Sciència.cat

Pérez Escribano, Albert, "L'instrument notarial a Catalunya: gènesi i procés d'elaboració", Paratge, 31 (2018), 141-155.

Resum
L'establiment de la institució notarial a Catalunya entre els segles xii i xiii fou un element imprescindible en el desenvolupament i formalització de les relacions socials i econòmiques de la societat baix-medieval. Així mateix, l'instrument notarial, entès com el document redactat per una persona facultada per l'autoritat amb les formalitats que exigeix la llei a efectes que tingui valor probatori, fou el canal d'aquesta tasca reguladora. D'acord amb aquests plantejaments, el present estudi tracta la gènesi i el desenvolupament de l'instrument notarial, així com l'evolució i les particularitats del seu procés de redacció a Catalunya durant la baixa edat mitjana.
Matèries
Notariat
Documentació
Diplomàtica
URL
https:/​/​www.raco.cat/​index.php/​Paratge/​article/​view ...