Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Amb les paraules
Lloc d'impressió
Impressor
Entre els anys i
Tots els impresos
 1. Anvers [Anwertpen], Mathias van der Goes, c. 1491 – Aristòtil (pseudo), Secretum secretorum; Joan Jacme, Tractatus de pestilentia; Arnau de Vilanova, Regimen sanitatis ad regem Aragonum
 2. Barcelona, Anònim, c. 1520 – Robert de Nola, Llibre del coc
 3. Barcelona, Joan Gherling, 1489 – Joan Pere, Llunari
 4. Barcelona, Joan Rosenbach, 1521 – Pere Benet Mateu, Liber in examen apothecariorum in multorum tam apothecariorum quam etiam adolescentium eruditionem
 5. Barcelona, Joan Rosenbach, 30 maig 1494 – Anònim, Constitucions de Catalunya
 6. Barcelona, Josep Moià, 1691 – Anònim, Ramellet de tintures
 7. Barcelona, Pere Miquel, 26 setembre 1492 – Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori en la part cirurgical de medicina, Traductor: Anònim
 8. Barcelona, Pere Posa, 20 novembre 1499 – Girolamo Manfredi, Quesits, Traductor: Anònim
 9. Caen, Jean Macé; Caen, Richard Macé, 1507 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 10. Cologny, M. Berjon, 1613 – Joan de Mandevila, Viatge d'Ultramar, Traductor: Anònim
 11. Colònia [Köln], Conrad Winters, c. 1480 – Anònim, Regimen sanitatis salernitanum; Pseudo-Arnau de Vilanova, Jean Inchy, Commentum super Regimen sanitatis Salernitanum; Arnau de Vilanova, Regimen sanitatis ad regem Aragonum
 12. Lió [Lyon], Benoît Rigaud, 1590 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 13. Lió [Lyon], Claude Nourry, 1507 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 14. Lió [Lyon], Claude Nourry, 1512 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 15. Lió [Lyon], Claude Nourry, 1518 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 16. Lió [Lyon], Claude Nourry, 1527 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 17. Lió [Lyon], François Fradin, 1504 –
 18. Lió [Lyon], Jean de La Place, 1521 – Joan Ventallol, Pràtica mercantívol
 19. Lió [Lyon], Jean Marion; [s.l], Simon Vincent, 8 gener 1518 – Gui Pape, Tractatus singulares aurei et in praxi contingibiles domini Guidonis Pape... cum quibusdam additionibus domini Johannis Thierry...
 20. Lió [Lyon], Olivier Arnoullet, 1567 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 21. Lisboa, Petrus Crasbeeck, 1621 – H. de Saltrey, Ramon de Perellós, De Purgatorio Diui Patritii [Historiae Catholicae Iberniae Compendium, I, llibre II], Traductor: Philip O'Sullivan Beare
 22. Lovaina [Leuven], Johannes de Westfalia, 1477 - 1483 – Anònim, Regimen sanitatis salernitanum; Pseudo-Arnau de Vilanova, Jean Inchy, Commentum super Regimen sanitatis Salernitanum; Arnau de Vilanova, Regimen sanitatis ad regem Aragonum
 23. París, Alain Lotrian; París, Denis Janot, 1531 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 24. París, Alain Lotrian; París, Jean Trepperel, 1527 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 25. París, Antoine Vérard, 1510 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 26. París, Jean Bailleur, 1581 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 27. París, Jean Trepperel, 1520 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 28. París, Jean Trepperel, 1529 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 29. París, Jean Trepperel; París, Jean Jehannot, 1512 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 30. París, Jean Trepperel; París, Jean Jehannot, 1517 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 31. París, Michel Le Noir, 1512 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 32. París, Michel Le Noir, 1517 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 33. París, N. Buon, 1605 – Joan de Mandevila, Viatge d'Ultramar, Traductor: Anònim
 34. París, Philippe Le Noir, 1527 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 35. Pavia, Giovanni Andrea Bosco, 1501 – Arnau de Vilanova, Regimen sanitatis ad regem Aragonum
 36. Perpinyà, Joan Rosenbach, 15 gener 1503 – Pere d'Argellata, Cirurgia, Traductor: Narcís Solà
 37. Rouen, Etienn Dasne, 1529 – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 38. [s.l], Anònim, [s.d.] – Pere Hispà, Pseudo-Arnau de Vilanova, Le trésor des pauvres
 39. Sevilla, Meinart Ungut; Sevilla, Lançalao [Stanislao] Polono, 14 octubre 1499 – Boeci, Libro de Boecio de la Consolación filosofical
 40. Sevilla, Meinart Ungut; Sevilla, Lançalao [Stanislao] Polono, 18 febrer 1497 – Boeci, Libro de Boecio de la Consolación filosofical
 41. Tarragona, Gabriel Robert, 1619 – Joan Ventallol, Arismética, Traductor: Joan Baptista Tolrà
 42. Toledo, Arnao Guillén de Brocar, 13 octubre 1520 – Gabriel Alonso de Herrera, Obra de agricultura
 43. Toledo, Juan Varela de Salamanca, 15 octubre 1511 – Boeci, Libro de Boecio de la Consolación filosofical
 44. Toledo, Miguel Ferrer, 1564 – Alonso Suárez, Recopilación de los más famosos autores Griegos y Latinos que trataron de la excelencia y generacion de los cavallos, y assimismo como se han de doctrinar y curar sus enfermedades, y también de las mulas y su generación, Traductor: Alonso Suárez
 45. Tolosa de Llenguadoc [Toulouse], Henri Mayer, 1486 – Anònim, Epístola caiguda del cel [versió en prosa], Traductor: Anònim; H. de Saltrey, Viatge al Purgatori de sant Patrici, Traductor: Ramon de Perellós
 46. Tolosa de Llenguadoc [Toulouse], Henri Mayer, 1486 – Francesc (pseudo) Eiximenis, Qüestions sobre els novíssims; Agustí d'Hipona [sant] (pseudo), Oració de sant Agustí, Traductor: Anònim
 47. Tolosa de Llenguadoc [Toulouse], Henri Mayer, 4 juliol 1488 – Boeci, Boecio de consolación, Traductor: Anònim
 48. València, Lambert Palmart, 15 març 1484 – Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià
 49. València, Lambert Palmart, 29 gener 1483 – Francesc Eiximenis, Primer del Crestià
 50. València, Nicolau Spindeler, 1495 – Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), Antidotarium
 51. València, Nicolau Spindeler, c. 1490 – Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència
 52. Venècia [Venezia], Adam de Rottweil, 1477 - 1478 – Pseudo-Arnau de Vilanova, De aqua vite simplici et composita; Anònim, Pseudo-Arnau de Vilanova, Proprietates roris marini