Espill

Autor: 
Jaume Roig

Edició, traducció i comentaris d'Antònia Carré

Ciutat: 
Barcelona
Editorial: 
Quaderns Crema (Sèrie Gran, 25)
Any: 
2006
Pàgines: 
891
ISBN: 
ISBN 84-7727-009-0