La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement

Image
Autor

Lluís Cifuentes

Ciutat
Barcelona
Editorial
Universitat de Barcelona - Palma, Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 3)
Any
2006
Pàgines
466
ISBN
SBN 84-475-3120-2
Arxiu adjunt