La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement

Autor: 
Lluís Cifuentes
Ciutat: 
Barcelona
Editorial: 
Universitat de Barcelona - Palma, Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 3)
Any: 
2006
Pàgines: 
466
ISBN: 
SBN 84-475-3120-2
Arxiu adjunt: