La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement

Autor: 
Lluís Cifuentes

[Edició exhaurida]

Ciutat: 
Barcelona - Palma
Editorial: 
Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 3)
Any: 
2001
Pàgines: 
410
ISBN: 
84-8338-314-4