La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval

Autor: 
Carmel Ferragud
Ciutat: 
Catarroja
Editorial: 
Afers (Recerca i pensament, 49)
Any: 
2009
Pàgines: 
254
ISBN: 
ISBN 978-84-92542-04-8