Les fonts del 'Llibre dels secrets d'agricultura' de Miquel Agustí: el MS754 de la Biblioteca de Catalunya i el MS291 de la Bibliothèque nationale de France

Autor

Martí Escayol, Maria Antònia

Preprint de l'article publicat a Afers, 23/60 (2008), 289-311. Data de publicació a Sciència.cat: gener de 2010.

Any
2010
Arxiu adjunt