Sciència.cat: un corpus digital de la ciència i de la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement

Autor

Cifuentes i Comamala, Lluís

Preprint de l'article publicat a L. Cifuentes - R. Salicrú - M. Viladrich (eds.), Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, Roma, Viella (IRCVM-Medieval Cultures, 3), 2015, pp. 41-55. Data de publicació a Sciència.cat: abril de 2012.

Ciutat
Barcelona
Any
2012
Arxiu adjunt