Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500)

Image
Autor

Anna Alberni - Lola Badia - Lluís Cabré (eds.)

Ciutat
Santa Coloma de Queralt
Editorial
Obrador Edèndum - Universitat Rovira i Virgili
Any
2010
Pàgines
551
ISBN
978-84-936609-7-0
Arxiu adjunt