Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500)

Autor: 
Anna Alberni - Lola Badia - Lluís Cabré (eds.)
Ciutat: 
Santa Coloma de Queralt
Editorial: 
Obrador Edèndum - Universitat Rovira i Virgili
Any: 
2010
Pàgines: 
551
ISBN: 
978-84-936609-7-0
Arxiu adjunt: