Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB bib14424 (03 / juny / 2020)

Darrera modificació: 2018-10-22

Vela i Aulesa, Carles, "Les marmessories de Francesc Canes, especier i ciutadà de Barcelona, i de Sança, la seva esposa (1381-1386)", Miscel·lània de Textos Medievals, 8 (1996), 463-521.

Resum
En les línies que segueixen es pretén publicar i estudiar un lligall conservat a l'Arxiu Històric de la Catedral de Barcelona, dins el fons de la Pia Almoina, sèrie "Marmessories de la Pia Almoina", amb el nom de "Marmessories de Francesc Canes i Sança, la seva esposa, 1386". Aquesta sèrie la forma documentació molt variada relacionada sempre amb marmessories en les quals la Pia Almoina, antigament l'Almoina dels Pobres de la Seu de Barcelona, tenia un paper destacat, generalment ser-ne l'hereva. Sortosament per als historiadors, l'Almoina, possiblement preveient conflictes futurs, recollí i conservà molta de la documentació relativa a aquestes marmessories, com una assegurança davant queixes de parents desheretats, legataris oblidats, disposicions testamentàries suposadament incomplertes... problemes que podien sempre aparèixer durant l'execució d'un testament i fins i tot després. En el cas que ens ocupa, el lligall de documents diversos que editem es conserva entre els papers de l'antiga Almoina dels Pobres integrats a l'arxiu catedralici perquè forma ven part de la documentació generada per l'execució de les testamentàries d'aquest matrimoni que llegà, a les darreries del segle XIV, tots els seus béns a aquesta institució pietosa. Com a hereva tant de Francesc Canes com de Sança, l'Almoina dels Pobres recollí tres quadernets i quatre papers solts relatius principalment a les marmessories, però també a altres aspectes de la testamentària, i els conservà, juntament amb una còpia del testament de Sança, actualment perduda.
Matèries
Història de la tècnica
Història de la medicina
Medicina - Farmacologia
Història - Economia
URL
http:/​/​digital.csic.es/​bitstream/​10261/​56917/​1/​Vela ...
http:/​/​www.academia.edu/​7551508/​Les_marmessories_de ...