Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib16215 (12 / maig / 2021)

Darrera modificació: 2014-11-03
Bases de dades: Sciència.cat, Arnau

Batllori, Miquel, Arnau de Vilanova i l'arnaldisme, pròleg de Giuseppe Tavani, València, Tres i Quatre (Obra completa, 3), 1994, xv + 446 pp.

Resum
Conté:
* Pròleg: Tavani (1994), "Miquel Batllori, medievalista i ..." · vii-xv
-- 1. Trajectòria personal:
* La pàtria i la família · 3-73 = Carreras i Artau - Batllori (1947), "La patria y familia de Arnau de ..."
* El parentiu amb Joan Blasi a través de la documentació de Marsella · 75-126 = Batllori (1948), "La documentación de Marsella ..."
* La connexió amb Itàlia 1267?-1276? · 127-147 = Batllori i Munné (1950), "Arnau de Vilanova en Italie, 1267 ..."
-- 2. La producció escrita:
* Escrits espirituals · 151-177 = Batllori (1947), "Notícia preliminar: les obres ..."
* El Tractatus quidam in quo respondetur obiectionibus que fiebant contra tractatum Arnaldi de adventu Antichristi, i l'Expositio super 24m Capitulum Mathei · 179-208 = Batllori i Munné (1955), "Dos nous escrits espirituals ..."
* Nota complementària: Noves dades biogràfiques extretes del Tractatus · 209-212 = Batllori (1956), "Nuevos datos biográficos sobre ..."
* Versions italianes medievals · 213-231 = Batllori (1951), "Les versions italianes medievals ..."
* Obres mèdiques · 233-257 = Batllori (1947), "Notícia preliminar: les obres ..."
-- 3. Comentaris a obres arnaldianes:
* Arnau de Vilanova, antiscolàstic · 261-272 = Batllori (1951), "Arnau de Vilanova antiscolastique ..."
* «Ço que ara s'és descubert en la província de Toscana»: aclariment d'un passatge obscur del Raonament d'Avinyó · 273-278 = Batllori (1949-1950), "«Ço que ara s'és descubert en ..."
* Fonts dels Regiments de sanitat · 279-283 = Batllori (1944-1945), "El Regimen sanitatis de Arnau ..." i Batllori (1971), "Entorn de les fonts del Regiment ..."
-- 4. Orientacions bibliogràfiques · 285-299 = Batllori (1954), "Orientaciones bibliográficas ..."
-- 5. Ramon Llull i Arnau de Vilanova:
* Llur relació amb la filosofia i les ciències orientals del segle XIII · 303-319 = Batllori (1979), "Ramon Llull i Arnau de Vilanova ..."
* Profecies sobre la Croada pervivents a Barcelona l'any 1520 · 321-324 Batllori (1975), "Profecies sobre la Croada ..."
* La difusió de llurs textos: repertori provisional · 325-344 = Batllori (1939-1943), "El seudo-Llull y Arnau de ..."
-- 6. L'arnaldisme:
* Sicília i la Corona d'Aragó en les profecies d'Arnau de Vilanova i de Joan de Rocatalhada · 347-363 = Batllori (1989), "Sicília i la Corona d'Aragó en ..."
* Un carteig erudit sobre l'autenticitat del Breviarium d'Arnau de Vilanova · 365-389 = Batllori i Munné (1934), "Records de Llull i Vilanova a ..."
-- 7. Notes crítiques:
* Els textos espirituals en llengua grega · 393-397 = Batllori (1953), "Els textos espirituals d'Arnau de ..."
* Un opuscle inèdit · 397-406 = Batllori (1983), "Un opuscle d'Arnau de Vilanova en ..."
* Advertiment al lector en l'edició de l'Expositio super Apocalypsi (Brussel·les-Barcelona, 1971) · 406-410 = Vilanova (1971), Ad lectorem monitio
* Joaquim Carreras i Artau i l'arnaldisme · 410-414 = Batllori (1953-1954), "Joaquim Carreras i Artau ..."
Matèries
Vilanova, Arnau de
Biografia
Medicina - Dietètica i higiene
Religió - Teologia cristiana
Traduccions
Manuscrits
Pseudo-Arnau de Vilanova
Història de la ciència
Religió - Profetisme
Notes
Notícia bibliogràfica de J. Perarnau dins Arxiu de Textos Catalans Antics, 15 (1996), 774-775.