Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib18174 (05 / març / 2021)

Darrera modificació: 2014-01-26

Gudiol, Josep, "[La penitència d'una vídua de Corbera (1451)]", Revista Catalana (Manresa), any 3/23 (1882), 94.

Resum
Transcriu un document de 1451 pel qual s'imposa una penitència a Joana, vídua de Francesc Formós, per no haver complert amb el dejuni d'un any i un dia prescrit als pelegrins a Santa Maria de Corbera de Llobregat. Text:

«Aquesta es la guarde que ha de fer na Johane muler del honorable en Francesch Formos quondam per reho com se promes a madona Santa Maria Magdalena de Corbera e no feu la guarda I any e un dia. E comensa a fer la dita guarde divendres XV doctubre de lany MCCCCLI. Primerament, ha a dejunar tres divendres ab viandes crues. Item se ha a guordar de tot fruyt de cabrum. Item se ha a guordar de res que sia de porch ni de tr[uja] que no mete carnselade ni sagi en lolla. Item de tota leny de legum. Item de tota leny de formatge. Item que meng res que sia fregit. Item se ha de guordar de tota leny de pex que non men[g]en fresc, tensolament los pot mengar los cuyt en aygua. Item que no meng llebre ne conill. Item que no meng bou ne vacha. Item que no meng precha ni codonys ni albergens ni alber[cochs]. Item que no meng nous ni avellanes e pinyons. Item que no meng aros ne cols blanques. Item que no meng neture de confyture. De totes les coses demunt dites se ha de guordar».
Matèries
Religió - Espiritualitat
Medicina - Dietètica i higiene
Documentació