Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib20547 (09 / agost / 2020)

Darrera modificació: 2017-05-04

Carré, Antònia, "Del 'regiment de sanitat' a la literatura: el cas d'Arnau de Vilanova", Anuario de Estudios Medievales, 45/1 [=Innovació, traducció, reescriptura: estudis sobre lèxic i interpretació en textos literaris medievals i en les seves traduccions, ed. Marion Coderch] (2015), 233-262.

Resum
Anàlisi de l'evolució del lèxic en els dos testimonis que han conservat la traducció catalana que Berenguer Sarriera va fer del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d'Arnau de Vilanova. La comparació del lèxic dels dos manuscrits, copiats amb un segle de diferència, demostra l'esforç d'adaptació dels copistes als usos contemporanis. L'adaptació de la scripta als usos temporals de cada copista indica la utilitat del gènere dels regimina sanitatis i l'existència d'un públic disposat a adquirir aquest tipus d'obres, sobretot si estan traduïdes a la llengua vulgar. Un altre indicador de l'èxit i la difusió d'aquest gènere mèdic és la presència de conceptes i de terminologia que li són propis en les obres literàries. S'aporten alguns exemples extrets del Llibre de meravelles de Ramon Llull, Lo Crestià de Francesc Eiximenis, el Curial e Güelfa, el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell i l'Espill de Jaume Roig.
Matèries
Medicina - Dietètica i higiene
Vilanova, Arnau de
Història de la literatura
Lèxic
Llull, Ramon
Eiximenis, Francesc
Curial e Güelfa
Tirant lo Blanc
Roig, Jaume
Traduccions
URL
http:/​/​estudiosmedievales.revistas.csic.es/​index.ph ...