Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib20942 (04 / juliol / 2020)

Darrera modificació: 2019-09-05

Bahí i Puig, Joaquim, Lo remediador, ó sia, Copia de alguns remeys que usaba lo célebre senyor Vehí, de la Pera, que facilitá al Sr. Genover, de Vilanant, Se han anyadit molts altres remeys y corregit en esta impressió, Barcelona, Llibrería "La Azucena", 1898, 64 pp.

Resum
Receptari mèdic domèstic elaborat per Joaquim Bahí i Puig (1728-1807), propietari rural de la Pera (Baix Empordà), que deixà copiar a Josep Genover i de Noguer, propietari de Vilanant (Alt Empordà). És un dels últims exponents de la pervivència d'aquest gènere, iniciat a la Baixa Edat Mitjana i anul·lat per la difusió de la medicina contemporània i l'extensió de l'assistència mèdica. Conté l'empastre de Guillem Servent (Sirvent).
Matèries
Medicina - Farmacologia
Recepció
Notes
Edicions:
* Barcelona, Imprenta de Miguel Borrás, calle del Hospital, número 144, 1845: Copia de alguns remeis que usaba lo célebre Sr. Vehí de la Péra que facilità al Sr. Genover de Villanant la cual se dona á llum en lo present any (sense virtuts del romaní), 39 pp. (x)
* Barcelona, Valentí Torras, 1845, Lo remediador o sia Còpia de alguns remeys..., 55 pp.
* Sant Gervasi (Barcelona), Valentí Torras, s. a. (c. 1860), Lo remediador o sia Còpia de alguns remeys..., 55 pp.
* Barcelona, Valentí Torras, 1873, Lo remediador o sia Còpia de alguns remeys..., 56 pp.
* Barcelona, Imp. de la V. Torras, plasa del Bonsuccés, s. a., Lo remediador ó sia copia de alguns remeis que usaba lo célebre señor Vehí de la Péra que la facilitá al Sr. Genover de Vilanant - Se han anyadit molts altres remeis y corregit en esta impressió (sense virtuts del romaní), 54 pp. (x)
* Manresa, Imprempta y llibrería de Lluis Roca, St. Miquel 13, 1878, Cópia de alguns remeys que usaba lo célebre Sr. Vehí de la Pera que la facilitá al Sr. Genover de Villanant la qual se doná á llum en lo present any (amb virtuts del romaní), 36 pp. (x)
* s.l., s.d., atribuït a un fra Domingo, Copia dels remeys que usaba el célebre fray Domingo de la Péra utils pera totas las familias (coberta original: Colecció de remeys de casa), 36 pp. (x)
* Barcelona, Llibreria 'La Azucena', Buensuceso, 13 y Lauria, 70, 1898, Lo remediador ó sia Copia de alguns remeys que usaba lo célebre senyor Vehí, de la Péra que facilitá al S. Genover de Vilanant - Se han anyadit molts altres remeys y corregit en esta impressió (sense virtuts del romaní), 64 pp. (x)
Almenys les edicions de 1845 i 1878 (però no la de 1898), contenen al final les virtuts del romaní en castellà (extretes de Jeroni Cortés, Secretos de la naturaleza).
Aguiló i Fuster (1923), Catálogo de obras en lengua ..., núm. 1942, esmenta només l'ed. Barcelona, Valentí Torras, 1845, que ja porta la mateixa indicació que és una ed. revisada i augmentada (exemplar que avui és a la Biblioteca de Catalunya i digitalitzat a internet). Bulbena i Tosell (1915), Assaig de bibliografia ..., p. 63, esmenta diverses edicions a Manresa sense concretar. L'edició copiada pel menescal de Figueres Martí Pumarola (1825-1896) a la seva miscel·lània manuscrita iniciada el 1843 és la primera (Barcelona, Miquel Borràs, 1845): "Còpia de alguns remeys que usaba lo cèlebre Sr. Beý, de la Pera. Jo lo copia [sic] lo dia 1 abril de 1852" (final del ms.). També se'l copiaren per al propi ús els apotecaris Rosés, de Girona (Curbet 2005: 249), i fou incorporat a les edicions més tardanes de la Fisonomía o Secretos de la naturaleza de Jeroni Cortès (íbid.). Vegeu Gabinet del Dr. Miquel Masgrau: Receptari tradicional . Les edicions marcades amb (x) són a l'Arxiu de Sciència.cat.
Per a les edicions, vegeu Palau i Dulcet (1948-1977), Manual del librero ..., i per a l'obra i l'autor, Curbet Hereu (2005), "La transmissió manuscrita de ...", pp. 247-251.
Altres exponents coetanis: Anònim (1825), Llibre nou que conté varios ..., Curbet 2005 i Sabaté i Casellas (2016), "L'ús del català en l'àmbit ...".
URL
https:/​/​books.google.es/​books?id=OdjpUj7laLgC​&hl=ca ... (1a reimpressió, 1845)