Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib21255 (27 / setembre / 2020)

Darrera modificació: 2019-12-22

Giralt, Sebastià, "Les traduccions atribuïdes a Arnau de Vilanova en la impremta moderna", Medievalia, 18/1 (2015), 175-188.

Resum
Aquest treball analitza la fortuna editorial de les traduccions mèdiques atribuïdes a Arnau de Vilanova durant l'edat moderna (1476-1608), tant les autèntiques —De rigore et tremore et iectigatione et spasmo de Galè, De viribus cordis d'Avicenna— com les que actualment es consideren apòcrifes —De lege d'Hipòcrates, De physicis ligaturis de Costa ben Luca. No solament s'hi revisen les diverses edicions de cadascuna d'elles, gairebé sempre dins de grans recopilacions mèdiques, sinó que es pretenen situar dins el context dels corrents intel·lectuals de la medicina coetània.
-------------------
This paper analyzes the editorial fortune of the medical translations attributed to Arnau de Vilanova in the Early Modern Times (1476-1608), both authentic —Galen's De rigore et tremore et iectigatione et spasmo, Avicenna's De viribus cordis— and those today considered apocryphal —Hippocrates's De lege, Costa ben Luca's De physicis ligaturis. 'e editions of each translation, usually printed in large medical compilations, not only are reviewed, but also are intended to be placed in the context of the intellectual currents of contemporary medicine.
Matèries
Vilanova, Arnau de
Recepció
Impremta
Llatí
Pseudo-Arnau de Vilanova
Traduccions
Medicina
URL
http:/​/​revistes.uab.cat/​medievalia/​article/​view/​309