Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib23293 (15 / agost / 2020)

Darrera modificació: 2017-06-25

Sarmiento, Martín - Mecolaeta, Diego, Índice de la Librería de la Santa Iglesia Primada, por mandado de los Illustrísimos Señores Deán y Cabildo, Toledo, Cabildo de la Catedral de Toledo, 1727 [manuscrit], i + 77 ff.

Resum
Inventari de la Biblioteca Capitular de Toledo. L'original es conserva a la BNE (ms. 13413), on també hi ha una còpia feta per Francisco Pérez Bayer (BNE ms. 13037, ff. 1r-44r).

Conté:
* ff. 2r-40v. Índice de todos los libros manuscriptos que se guardan en esta Bibliotheca... dispuesto primeramente según las classes de sciencias y facultades y en segundo lugar, según el orden alfabético de todos los authores... comprehendidos todos en 32 caxones. Acabado Año de 1727, a 21 de abril.
* ff. 42r-52r. Orden alfabético de todos los authores manuscriptos, que quedan registrados en el Índice antecedente.
* ff. 54r-64v. Índice de todos libros impresos que se guardan en esta Bibliotheca... coordinado primeramente según las classes de facultades y sciencias y a lo último según el orden alfabético de los apellidos... Acabado a 25 de abril de 1727.
* ff. 65r-68v. Catálogo de todos los libros impressos que se guardan en la Biliotheca... según el orden alfabético de sus authores.
Matèries
Catàlegs i inventaris
Biblioteques
Manuscrits
Incunables
Notes
Al f. 68v: "Acabarónse estos quatro índices de todos los libros, así manuscriptos como impressos día de la Santa Cruz de mayo del año MDCCXXVII".
Conté notes de diverses mans i de dates posteriors al tancament de l'inventari. La primera part, relativa a les bíblies, glosses i concordances manuscrites fou redactada per fra Martín Sarmiento i la resta per fra Diego Mecolaeta.
URL
http:/​/​bdh-rd.bne.es/​viewer.vm?id=0000011603​&page=1 (còpia de Pérez Bayer)