Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib23466 (04 / desembre / 2021)

Darrera modificació: 2017-12-18
Bases de dades: Sciència.cat, Arnau

Carré, Antònia, "Errors d'edició, dels manuscrits als diccionaris: exemples de textos mèdics medievals (Hipòcrates, Arnau de Vilanova, Bernat de Gordon, misser Joan)", Magnificat: Cultura i Literatura Medievals, 4 [=Lèxic i edició de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica, ed. Lluís Cifuentes] (2017), 51-74.

Resum
Els repertoris lèxics catalans d'ús habitual (DCVB, DECLC, el vocabulari de Lluís Faraudo de Saint-Germain) recullen veus i els atorguen un significat a partir de les edicions antigues dels textos. L'actuació dels lexicògrafs té la seva lògica: van utilitzar les fonts documentals que tenien a l'abast quan confegien les seves obres. Els avenços de la investigació filològica (noves edicions crítiques, noves fonts d'informació) ens permeten filar més prim i detectar els errors que s'han produït en les edicions antigues i que han anat a parar als diccionaris. Així, s'hi han inclòs lexemes que no hi haurien d'aparèixer o s'hi han recollit definicions que són incorrectes o insuficients. L'article presenta exemples extrets de quatre obres mèdiques. D'una banda, les traduccions catalanes del Regiment de sanitat (1305-1310) d'Arnau de Vilanova, i el Llibre de receptes de misser Joan (1466), totes dues molt utilitzades pels repertoris lèxics. De l'altra, les traduccions catalanes dels Aforismes d'Hipòcrates i el fragment de la del Lliri de medicina de Bernat de Gordon, que els nostres lexicògrafs no van poder conèixer perquè s'han editat per primera vegada fa pocs anys.
Matèries
Medicina
Traduccions
Lèxic
Edició
Crítica textual
Diccionaris i enciclopèdies
Vilanova, Arnau de
Hipòcrates
Català
Llatí
URL
https:/​/​ojs.uv.es/​index.php/​MCLM/​article/​view/​10062 ...