Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB bib24352 (02 / abril / 2020)

Darrera modificació: 2019-01-02

Giralt, Sebastià, "Astrologia aplicada a la recerca de tresors: el Libel d'investigació de tresors de Bartomeu de Tresbens", eHumanista/IVITRA, 14 (2018), 761-793.

Resum
En aquest article s'edita per primera vegada el Libel d'investigació de tresors de Bartomeu de Tresbens, astròleg i metge del rei Pere el Cerimoniós. El Libel, probablement escrit el 1369 o poc abans, és un dels pocs tractats monogràfics coneguts en l'Europa llatina sobre la recerca de tresors i altres objectes amagats per mitjà de l'astrologia. Se n'estudien les fonts, majoritàriament d'origen àrab, i es contextualitza el tractat en l'obra i la biografia de Tresbens. De fet, les al·lusions autobiogràfiques que s'hi troben han permès descobrir l'origen de l'autor en el comtat de Foix. Finalment, es relaciona el tema del Libel amb l'interès ben documentat del rei Pere i els seus successors per la recerca de tresors.
Matèries
Astronomia i astrologia
Fonts
Edició
Biografia
Català
URL
http:/​/​www.ehumanista.ucsb.edu/​sites/​secure.lsit.uc ...
https:/​/​www.academia.edu/​38047803/​Sebasti%C3%A0_Gir ...
Conté edicions de
1.Tresbens, Bartomeu de (fl. 1359 – 1375), Libel d'investigació de tresors