Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib26715 (04 / agost / 2020)

Darrera modificació: 2019-04-10

Veny, Joan - Massip, Àngels, Scripta mallorquina, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans: Secció Filològica (Biblioteca de dialectologia i sociolingüística, 19), 2013, 2 vols. (1.341 pp.).

Resum
Aquesta obra ofereix una antologia de textos que van del segle XIV al segle XXI que proporcionen una àmplia perspectiva de l'oralitat de la llengua de cada època a Mallorca, a través de l'escrit. Inclou temàtiques i gèneres tan diversos com poden ser les rondalles, els inventaris, els testaments, els sermons, la lexicografia o el teatre popular. El valor d'aquesta obra resideix precisament en la gran quantitat de textos recollits, un total de 347, que van acompanyats d'una anàlisi exhaustiva i precisa de les característiques gràfiques (a través de les quals es reflecteixen les fonètiques), morfològiques, sintàctiques i lèxiques més remarcables del text i que en defineixen la llengua com a varietat mallorquina. És una obra fonamental per al coneixement de la cronologia dels canvis. El segon volum conté un glossari amb totes les paraules que surten comentades en les anàlisis lingüístiques del primer i, al costat, la referència a l'any i al gènere del text on apareixen. Aquesta obra complementa les publicades per l'Institut d'Estudis Catalans el 2009 i el 2011, respectivament, dedicades a la "Scripta" eivissenca i la "Scripta" menorquina.
Matèries
Història de la llengua
Dialectologia
Català
Antologia
Notes
Material extret de publicacions prèvies, acompanyat de comentari lingüístic. Conté, entre d'altres, l'inventari de béns del picapedrer Francesc Llinàs (1347), el de la gerreria d'Antoni Prunera (1396) i altres; extrets de l'Atles català de Cresques Abraham (1375), del Tractat d'astronomia de Ramon Llull (1297, ms. c. 1400), del Mapamundi estense (c. 1450), del procés contra el metge Antoni Vaquer (1485), de la miscel·lània d'astrologia de Can Vivot (c. 1500), del tractat d'aritmètica de Joan Ventallol (1521), etc.
URL
https:/​/​books.google.es/​books?id=CSU_DwAAQBAJ​&lpg=P ... (1)
https:/​/​books.google.es/​books?id=SSM_DwAAQBAJ​&lpg=P ... (1)
Conté edicions de
1.Anònim, Receptes culinàries, casolanes, veterinàries i de medicina (Perellós de Pacs), vol. 1, p. 224. Fragmentària.
Observacions: La núm. 6 (a partir de Pacs 1999)