Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib26721 (04 / agost / 2020)

Darrera modificació: 2019-04-10

Pacs, Perellós de, Noticiari d'una casa noble mallorquina (1539-1576), estudi, transcripció i notes a cura de Jaume Albertí [i] Ramon Rosselló; presentació [de] Lleonard Muntaner, Palma, Lleonard Muntaner (L'espill, 1), 1999, 136 pp.

Resum
Perellós de Pacs fou un noble mallorquí del segle XVI que ocupà diversos càrrecs administratius a Palma (mostassaf 1551, batlle 1553, jurat 1554) i practicà l'escriptura durant anys, redactant un dietari personal. Gràcies a aquesta pràctica i a la curiositat dels investigadors Jaume Albertí i Ramon Rosselló, els lectors podran conèixer ara com es desenvolupava la vida quotidiana a Palma fa més de quatre-cents anys. A través de la figura de Perellós de Pacs, de la seva afecció als cavalls i a la pesca, de la seva condició de bon vivant que mai no descuidà les seves rendes, entre d'altres qüestions, podrem aprofundir i reflexionar sobre la família com a espai social per excel·lència de la pàtria potestat, espai del qual en coneixerem les múltiples relacions que s'hi desenvolupaven entre els esposos, amb els fills, els criats o els esclaus. Anotava, de forma sovint desordenada, els comptes i rebuts sobre l'administració de la casa, contractes, receptes (culinàries, mèdiques, veterinàries), etc.
Matèries
Història - Economia
Documentació
Cuina i confiteria
Medicina - Farmacologia
Veterinària - Menescalia
Notes
Ms. original desaparegut. Editen la transcripció que n'efectuà Bartomeu Pascual (1870).
Veny - Massip (2013), Scripta mallorquina, vol. 1, p. 224, en reprodueixen els consells d'un menescal per a la cura d'un cavall malalt (de la p. 75).
Conté edicions de
1.Pacs, Perellós de (m. c. 1590), Llibre de notes i rebuts, pp. 33-97
2.Anònim, Receptes culinàries, casolanes, veterinàries i de medicina (Perellós de Pacs), pp. 51, 56-57, 66 i 75