Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib27503 (03 / desembre / 2020)

Darrera modificació: 2019-10-05

Ferrer i Mallol, Maria Teresa - Claramunt, Salvador (eds.), Pere el Cerimoniós i la seva època, Barcelona, CSIC: Institució Milà i Fontanals (Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 24), 1989, vi + 360 pp.

Resum
Conté:
* L'època del Cerimoniós: balanç d'un regnat / Ainaud de Lasarte, Josep María · 1-11
* La Pesta Negra i els orígens del problema remença / Salrach Marés, Josep Maria · 13-34
* El enfrentamiento de Pedro el Ceremonioso con la aristocracia aragonesa: la guerra con la Unión y sus consecuencias / Sarasa Sánchez, Esteban · 35-45
* La incidencia de la Guerra de los Cien Años en la Península Ibérica / Valdeón Baruque, Julio · 47-57
* La politica mediterranea di Pietro il Cerimonioso / Giunta, Francesco · 59-76
* Las relaciones de la Corona de Aragón con los países musulmanes en la época de Pedro el Ceremonioso / Sánchez Martínez, Manuel · 77-97
* Las cortes de Pedro el Ceremonioso / Martín Rodríguez, José Luis · 99-111
* Els jueus en temps de Pere el Cerimoniós (1336-1387) / Romano Ventura, David · 113-131
* García Ballester (1989), "La medicina en el reinado de ..." · 133-150
* Els Estudis Generals i la transmissió del saber / Claramunt Rodríguez, Salvador · 151-160
* Entre la cerimònia i la gentilesa (Comentaris històrico-musicals) / Llorens i Cisteró, Josep Maria · 161-176
* La política artística de Pere el Cerimoniós / Verrié, Frédéric-Pau · 177-192
* L'arquitectura militar i l'urbanisme a l'època de Pere el Cerimoniós, 1336-1387 / Riu Riu, Manuel · 193-202
* Els argenters de la cort en temps de Pere III / Dalmases Balañá, Nuria de · 203-207
* «Operibus monumentorum que fieri facere ordinamus»: l'escultura al servei de Pere el Cerimoniós / Bracons Clapés, Josep · 209-243
* La frontera meridional valenciana durant la guerra amb Castella dita dels dos Peres / Ferrer i Mallol, María Teresa · 245-357
Matèries
Pere el Cerimoniós
URL
https:/​/​books.google.es/​books?id=TmDxVzXvMyIC​&lpg=P ...