Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib3800 (18 / abril / 2021)

Darrera modificació: 2016-08-11
Bases de dades: Sciència.cat

Torras i Cortina, Miquel, L'escriptura i el llibre a la Catalunya Central als segles XIII i XIV, Tesi doctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona: Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, 2004, 1.025 pp.

Resum
Aquesta investigació reconstrueix la vida cultural de la ciutat de Manresa, a la Catalunya Central, al llarg dels segles XIII i XIV, amb el còdex baixmedieval com a fil conductor. L'estudi es basa en l'anàlisi de 305 documents amb mencions libràries (editats conjuntament), pràcticament tots ells inèdits, que procedeixen d'un buidatge exhaustiu dels fons notarials que custodien l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa i l'Arxiu de la Seu de Manresa per a aquests segles (uns 800 lligalls). En l'estudi s'analitza quines foren les biblioteques de cada grup social de la ciutat: jurisperits, eclesiàstics (canonges, ordes mendicants, clergat secular), metges i apotecaris, mercaders i menestrals, noblesa i jueus; faig la mateixa anàlisi per altres parròquies dels encontorns de la ciutat, com també aporto notícies inèdites dels monestirs benedictins de Santa Maria de Ripoll, Santa Maria de Montserrat, Santa Cecília de Montserrat i Sant Benet de Bages, com a contribució a la història cultural d'aquests cenobis. Les notícies libràries enllacen de manera natural amb un estudi socioecònomic i biogràfic de cadascun dels possessors, o en el seu cas del grup social, amb l'objectiu de conèixer quin fou el tipus de lectura que feren dels llibres i quina fou la seva vida espiritual.
Matèries
Història de la cultura
Història del llibre
Notariat
Biblioteques
Catàlegs i inventaris
Documentació
Notes
Dir.: Jesús Alturo i Perucho (UAB).
Vegeu https:/​/​www.micinn.es/​teseo/​mostrarRef.do?ref=312351
Resum a Torras i Cortina (maig-juny 2005), "El llibre i la lectura a Manresa ...".
URL
http:/​/​www.tdx.cat/​TDX-1025104-175856