Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib6321 (04 / juliol / 2020)

Darrera modificació: 2011-09-06

Gimeno Blay, Francisco M., "Produir llibres manuscrits catalans (s. XII-XV)", dins: Badia, Lola - Cabré, Miriam - Martí, Sadurní (eds.), Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV): actes del III Col·loqui internacional «Problemes i mètodes de literatura catalana antiga» (Universitat de Girona, 5-8 juliol de 2000), Barcelona, Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 85), 2002, pp. 115-149.

Resum
"En la producció d'un llibre s'hi troben tres moments: 1) el del treball de l'autor en la seva obra, com Ramon Muntaner en la miniatura de El Escorial, ms. K.1.6; el seu lloc és l'estudi i l'autor es serveix d'anotacions en fitxes preparatòries; el mateix Muntaner i Bernat Metge presenten el seu treball com si fos resposta a un encàrrec, que els obliga a escriure (311-313); les pàgines següents contenen la llista d'autògrafs d'autors catalans medievals (314-318); 2) assegurar la supervivència del llibre, posant-lo en mans d'un personatge poderós; com les obres de Thomas Le Myésier sobre Llull ofertes a la reina de França, o l'original del Llibre dels fets de Jaume I, que Pere III el Cerimoniós vol recobrar de Poblet (319-322); 3) en mans del copista, el volum copiat té les característiques que determina qui l'ha encarregat, com les Constitucions de Catalunya en la Paeria de Lleida o el Terç del Crestià per a Ramon Çavall (Madrid, BN, ms. 1792), o la Vita Christi de Ludolf de Saxònia, contractat entre el prior de Porta Coeli i Pere Cardona (323-331). Segueixen pàgines publicant quatre lletres de Pere III el Cerimoniós, reclament llibres prestats per a treure'n còpia, totes del 1357 (332-334); contracte entre Portacoeli i Pere de Cardona per a la còpia de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia, 1422 (334-335); trenta-cinc colofons de volums catalans copiats entre el 1262 i el 1486 (335-343); i trenta-tres reproduccions de miniatures o de pàgines de manuscrits (344-366)". [J. Perarnau, ATCA, 28 (2009), 827]
Matèries
Història del llibre
Manuscrits
Codicologia
Paleografia
Traduccions
Català
Notes
Trad. esp.: Gimeno Blay (2007), "Entre el autor y el lector ...", amb algunes notes suplementàries.
URL
http:/​/​books.google.com/​books?id=iRiN_lqxv2cC​&lpg=P ...