Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib7842 (02 / agost / 2021)

Darrera modificació: 2015-10-17
Bases de dades: Sciència.cat, Arnau

Feliu, Eduard, "Les traduccions hebrees del Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova", Tamid, 6 (2006 - 2007), 45-141.

Resum
Exposa les dades fonamentals (ampliant i corregint AVOMO X.1, 412-416) sobre les tres traduccions hebrees medievals del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d'Arnau de Vilanova que van ser fetes a partir de la catalana de Berenguer Sarriera (dues a partir de la completa i una a partir de la versió abreujada). En dóna els manuscrits, dels quals publica alguns facsímils. Edita la traducció completa del metge de Corfú Samuel ben David Eben-Soham, dit ‘Burla' (Tàrent, 1466) (108-130), acompanyada d'una traducció al català actual (63-107) i d'un glossari de noms de plantes i animals (131-136). També aporta dades sobre l'Arnaudina, un compendi farmacològic que apunta que pot provenir del Breviarium practice ps.-arnaldià, i sobre el suposat "segon llibre del regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova" (en realitat, el Liber de conservanda sanitate de Joan de Toledo), presents als mateixos mss. hebreus, el primer amb molts catalanismes (almenys a la secció dedicada a les begudes) i el segon procedent d'una traducció catalana (traduït a l'hebreu pel metge provençal Crescas des Caslar el 1327-1328).
Matèries
Vilanova, Arnau de
Medicina - Dietètica i higiene
Traduccions
Hebreu
Manuscrits
Edició
URL
http:/​/​publicacions.iec.cat/​repository/​pdf/​00000120 ...
Conté edicions de
1.Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311), Llibre del regiment de sanitat (hebreu), Traductor: Samuel ben David Eben-Soham, àlies Burla (fl. s. XV tercer quart), pp. 108-130
Conté traduccions de
1.Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311), Llibre del regiment de sanitat (hebreu), Traductor: Samuel ben David Eben-Soham, àlies Burla (fl. s. XV tercer quart) [català], pp. 62-107
Observacions: Amb un glossari de la matèria mèdica a les pp. 131-136
2.Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311), Regiment de sanitat (hebreu), Traductor: Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí (fl. s. XIV-2) [català], pp. 51-52. Fragmentària.
Observacions: Pròleg del traductor hebreu
3.Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311), Summa del regiment de sanitat (hebreu), Traductor: Israel ben Jucef Caslarí (fl. s. XIV-1) [català], pp. 52-54. Fragmentària.
Observacions: Pròleg del traductor hebreu a partir del ms. Munic BSB Cod. hebr. 288
4.Pseudo-Arnau de Vilanova, Arnaudina (hebreu), Traductor: Cresques des Caslar (fl. s. XIV-1) [català], pp. 56-57. Fragmentària.
Observacions: Fragments extrets del ms. Escorial G.III.20
5.Joan de Toledo (fl. 1186 – 1215); Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre de conservació de sanitat (hebreu), Traductor: Cresques des Caslar (fl. s. XIV-1) [català], pp. 59-60. Fragmentària.
Observacions: Colofó en tots els mss.