Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB bib8085 (24 / maig / 2020)

Darrera modificació: 2010-02-27

AA.DD., "[Manuscrits ingressats a la Biblioteca de Catalunya 1942-1976]", Anuario de la Biblioteca Central y de las Populares y Especiales, 1941 [=1942], 45-52; 1942 [=1943], 44; 1943 [=1944], 33; 1944 [=1945], 48; 1945 [=1946], 49; 1946 [=1947], 38; 1947 [=1948], 47-48; 1948-1950 [=1955], 60-61 i 66-67; 1951-1954 [=1958], 56-57 i 64-65; 1955-1956 [=1962], 34-36; 1957-1960 [=1964], 56-58; 1961-1963 [=1965], 46-47; 1964-1965 [=1967], 47; 1966 [=1968], 35-36; 1968 [=1969], 28-30; 1969 [=1970], 41-43; 1970 [=1971], 31-32; 1971 [=1972], 39; 1972 [=1973], 32-34; 1975 [=1976], 36.

Resum
Distribució de les notícies: 1941 [=1942], pp. 45-52 [mss. 967-1378]; 1942 [=1943], p. 44 [mss. 1453-1470]; 1943 [=1944], p. 33 [mss. 1471-1489]; 1944 [=1945], p. 48 [mss. 1490-1522]; 1945 [=1946], p. 49 [mss. 1523-1559]; 1946 [=1947], p. 38 [mss. 1560-1602]; 1947 [=1948], pp. 47-48 [mss. 1603-1618]; 1948-1950 [=1955], pp. 60-61 [mss. 1619-1660] i 66-67 [mss. 1661-1693]; 1951-1954 [=1958], pp. 56-57 [mss. 1697-1739] i 64-65 [mss. 1741-1760]; 1955-1956 [=1962], pp. 34-36 [mss. 1762-1803]; 1957-1960 [=1964], pp. 56-58 [mss. 1804-1877]; 1961-1963 [=1965], pp. 46-47 [mss. 1906-1950]; 1964-1965 [=1967], p. 47 [mss. 1951-1977]; 1966 [=1968], pp. 35-36 [mss. 1978-2023]; 1968 [=1969], pp. 28-30 [mss. 2024-2044]; 1969 [=1970], pp. 41-43 [mss. 2045-2062]; 1970 [=1971], pp. 31-32 [mss. 2063-2120]; 1971 [=1972], p. 39 [mss. 2121-2214]; 1972 [=1973], pp. 32-34 [mss. 2215-2245]; 1975 [=1976], p. 36 [mss. 2349-2377].
Matèries
Catàlegs i inventaris
Biblioteques
Manuscrits
Notes
La revista canvia de nom a: Anuario de la Biblioteca Central de Cataluña [o Catalunya] y de las Populares y Especiales de Barcelona.
Continua a AA.DD. "Inventari de manuscrits ..."