Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib885 (14 / agost / 2022)

Darrera modificació: 2014-11-28
Bases de dades: Sciència.cat, Cançoners, Translat, Eiximenis, Arnau, Llull, Altres

Villanueva, Jaume, Viage literario a las iglesias de España, le publica con algunas observaciones Don Joaquín Lorenzo Villanueva, Madrid - València, Impr. Real - Impr. de Oliveres - Impr. de la Real Academia de la Historia, 1803 - 1852, 22 vols.

Resum
Conté:
* vol. 1 (1803): València, pp. 88-117 (Bibl. Catedral).
* vol. 2 (1804): València, pp. 90-124 (escoles i ensenyament), pp. 125-142 (bibl. St. Miquel dels Reis: hi veu un ms. copiat el 1420 amb l'Expositio super ordine missae del dominicà valencià? Anglès [+ 1368]; tot seguit, en el mateix volum, hi ha una Exposició breu gramaticalment en romanç del cànon, del mateix autor, adreçada als clergues que no saben llatí).
* vol. 3 (1804): Sogorb, pp. 173-220 (llibres d'història eclesiàstica i civil, gramàtica hebrea).
* vol. 4 (1806): Sogorb, cartoixes de Valldecrist i de Portaceli, Xàtiva, Peníscola i altres llocs del País Valencià (pp. 24-30, mapamundi de Macià de Viladesters de 1411, a Valldecrist (avui BnF); pp. 30-31, dóna breu notícia d'un mapamundi coetani, en pitjor estat -un forat per penjar-lo-, que va veure a St. Miquel dels Reis; pp. 51-55, fragment de l'edició de València de 1478 de la Bíblia valenciana traduïda per Bonifaci Ferrer, a Portaceli; p. 132 i ss., convent predicadors València (Llibre de la menescalia de Manuel Díez, avui a BUV).
* vol. 5 (1806): Tortosa, pp. 170-174, molt breu.
* vol. 6 (1821): Vic.
* vol. 7 (1821): conclusió del viatge a Vic, Montserrat (p. 145 i ss.), Manresa, Bages i l'Estany fet el 1806.
* vol. 8 (1821): viatge als bisbats de Vic i Solsona dels anys 1806-1807; Ripoll.
* vol. 9 (1821): viatge a Solsona, Àger i Urgell dels anys 1806 i 1807.
* vol. 10 (1821): viatge al bisbat d'Urgell; no sembla parlar de llibres.
* vol. 11 (1850): Urgell.
* vol. 12 (1850): Urgell i Girona.
* vol. 13 (1850): Girona.
* vol. 14 (1850): Girona.
* vol. 15 (1851): viatge als bisbats de Girona i de Roda.
* vol. 16 (1851): viatge a Lleida, p. 316 (manament de Jaume I adreçat als barbers cristians, jueus i musulmans de Lleida, l'any 1257, prohibint-los de raure barbes en dies de festa, molt explícit, “nisi personis illis quibus ratione infirmitatis forte sit capud radendum”).
* vol. 17 (1851): Lleida i Barcelona.
* vol. 18 (1851): viatge a Barcelona (1805), pp. 285-286, ratificació de Jaume I d'una constitució seva anterior perquè els juristes de la ciutat i regne de València portin els plets en romanç i no en llatí (ACA, reg. 7 de J. I, part 2, f. 182, publ. pp. 285-86, ap. II); biblioteca i arxiu de la Catedral, pp. 84-112; una escola per a sords-muts, regentada pel prevere Salvador Vieta, a prin. del s. XIX, pp. 119-122; pp. 137-138 i 294-297, banys a la Barcelona medieval; St. Francesc, pp. 167-170; St. Agustí, pp. 171-174; Sta. Caterina, pp. 176-206; Carme, pp. 208-266; Palau del Governador, pp. 267-274; Betlem, pp. 275-277; ACA, pp. 277-280.
* vol. 19 (1851): viatge a la diòcesi de Barcelona i a Tarragona; pp. 321-328, sentència de la Inquisició de Tarragona contra els escrits d'Arnau de Vilanova, 1316.
* vol. 20 (1851): diòcesi de Tarragona.
* vol. 21 (1851): Mallorca 1814, pp. 4, 17-30 i 92-93.
* vol. 22 (1852): Mallorca 1814, llibres pp. 175-204 i 205-235; franqueses de Mallorca, ap. XII-XIII, pp. 285-334.
Matèries
Història de la cultura
Biblioteques
Manuscrits
Documentació
Església - Inquisició
Notes
Els 8 primers vols. es publicaren inicialment a nom del germà de l'autor, Joaquim Llorenç Villanueva, per persecució política de Jaume Villanueva.
Els vols. I-V impresos a Madrid per la Imprenta Real, en els anys 1803, 1804 i 1806. Els vols. VI-X impresos a València, a la Imprenta de Oliveres, abans d'Estevan, el 1821. Els vols. XI-XXII impresos a Madrid per la Imprenta de la Real Academia de la Historia, en els anys 1850 (XI-XIV), 1851 (XV-XXI) i 1852 (XXII).
Reimpr. parcials: Madrid, Imprenta de Fortanet, 1902; València, Biblioteca Valenciana-Edicions Digitals, 2001, 1 CD-ROM.
Indexat a Puig i Ferreté - Giner i Molina (1998), Índex codicològic del Viage ...
URL
http:/​/​archive.org/​search.php?query=Villanueva%20Vi ...
Conté edicions de
1.Santa Fe, Jeroni de, Tractat en què es prova que Messies és vengut, Traductor: Anònim, vol. 15, pp. 336-353
Observacions: Edita els capítols 1, 2 i el principi del 3 de la primera part.