Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB bib9263 (20 / abril / 2021)

Darrera modificació: 2021-02-20
Bases de dades: Sciència.cat

Bofarull i Mascaró, Pròsper de et al. (eds.), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón [CODOIN], Barcelona, Tip. José Eusebio Monfort - Impr. del Archivo [etc.], 1847 - 2003, 52 vols.

Resum
Conté:
* Vols. 1-8 (1847-1851): Bofarull i Mascaró (1847-1851), Procesos de las antiguas cortes y ...
- Vols. 1-3 (1847-1848): Actas del parlamento de Cataluña que precedió al Compromiso de Caspe. Parlamento de Barcelona; Parlamento de Tortosa. [Diversos]. Ed. Pròsper de Bofarull i Mascaró. [Digit. IA]
- Vol. 4 (1849): Documentos relativos a la unión del condado de Barcelona con el reino de Aragón, al gobierno y Casa real de sus monarcas, institución y régimen de sus municipalidades, y celebración de sus cortes, ed. Pròsper de Bofarull i Mascaró.[Digit. IA]
- Vols. 5-7 (1850): Gobierno y Casa Real de los monarcas de Aragón, ed. Pròsper de Bofarull i Mascaró. [Digit. IA]
- Vol. 8 (1851): Municipalidades, ed. Pròsper de Bofarull i Mascaró. [Digit. IA]
* Vols. 9-10 (1852-1853): Historia de los Condes de Urgel, escrita por Diego Monfar y Sors, ed. Pròsper de Bofarull i Mascaró. [Digit. IA]
* Vol. 11 (1856, reimpr. 1975): Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña, ed. per Pròsper de Bofarull i Mascaró. [Digit. IA]
* Vol. 12 (1856): Censo de Cataluña, ordenado en tiempo del rey don Pedro el Ceremonioso, ed. Pròsper de Bofarull i Mascaró. [Digit. IA]
* Vol. 13 (1857, reimpr. 1973): Bofarull i Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua ... [Digit. IA]
* Vols. 14-26 (1858-1864): Levantamiento y guerra de Cataluña en tiempo de don Juan II: documentos relativos a aquellos sucesos, ed. Pròsper de Bofarull i Mascaró. [Digit. IA]
* Vols. 27-28 (1864-1865): Bofarull i de Sartorio (1864-1865), Opúsculos inéditos del cronista ... [Digit. IA]
* Vols. 29-31 (1866): Bofarull i de Sartorio (1866), Proceso contra el rey de Mallorca ... [Digit. IA]
* Vols. 32-34 (1867-1868): Proceso contra Bernardo de Cabrera, mandado formar por el rey D. Pedro IV de Aragón, ed. Manuel de Bofarull i de Sartorio. [Digit. MDC i IA]
* Vols. 35-36 (1868): Proceso contra el último conde de Urgel y su familia, ed. Manuel de Bofarull i de Sartorio. [Digit. IA]
* Vol. 37 (1869): Guerra entre Castilla, Aragón y Navarra: compromiso para terminarla (año 1431), ed. Manuel de Bofarull i de Sartorio. [Digit. IA]
* Vol. 38 (1870): Procesos contra los nobles de la Unión aragonesa en 1301, ed. Manuel de Bofarull i de Sartorio. [Digit. IA]
* Vol. 39 (1871): Bofarull i de Sartorio (1871), Rentas de la antigua Corona de ... [Digit. IA]
* Vols. 40-41 (1876-1910, reimpr. 1975): Bofarull i de Sartorio - Bofarull i Sans (1876 i 1910), Gremios y cofradías de la ... [Digit. IA]
* Vol. 42 (1973): Índice cronológico de la Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, dir. J. Ernest Martínez Ferrando.
* Vol. 43 (1971): Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, ed. Antoni M. Aragó i Mercè Costa, dir. Frederic Udina Martorell.
* Vol. 44 (1970): Casula (1970), Carte reali diplomatiche di ...
* Vol. 45 (1970): D'Arienzo (1970), Carte reali diplomatiche di ...
* Vol. 46 (1974): AA.DD. (1974 - 1977), Dietari de la Deputació del ...
* Vol. 47 (1977): Rentas reales de Aragón de la época de Fernando I : 1412-1416, ed. Francisca Vendrell Gallostra.
* Vol. 48 (1977): Casula (1977), Carte reali diplomatiche di ...
* Vol. 49 (1977): AA.DD. (1974 - 1977), Dietari de la Deputació del ...
* Vol. 50 (1982): Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1362-63, ed. Josep M. Pons Guri.
* Vols. 51-52 (2002-2003): Proceso contra los Arborea, ed. Joan Armangué, Anna Cireddu Aste, Caterina Cuboni i Sara Chirra.
Notes
Tota la sèrie antiga (vols. 1-41) digitalitzada a Internet Archive i (només vols. 32-34) a Memòria Digital de Catalunya.
URL
http:/​/​www.archive.org/​index.php (1-41)
http:/​/​mdc.cbuc.cat/​ (32-34)
http:/​/​bdh.bne.es/​bnesearch/​detalle/​bdh0000178979
Conté edicions de
1.Ordinacions de Pere III, Traductor: Adrià, Mateu (m. 1365), vol. 5