Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc101 (23 / setembre / 2021)

Perpinyà - Archives Départementales des Pyrénées Orientales - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r

Publicació de la fitxa: 2014-07-27
Darrera modificació: 2020-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Astrologia – Astronomia – Dones – Filosofia – Llibres – Lul·lisme – Nobles – Religió – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)Rosselló i Cerdanya (comtats)
Localitats:BarcelonaCastelló d'Empúries (Alt Empordà)

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Perpinyà - Archives Départementales des Pyrénées Orientales - Archives notariales
Signatura:1B194, ff. 41r-47r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:6 febrer 1385
Lloc:Castelló d'Empúries (Alt Empordà)

Contingut

Regest

Inventari dels béns de la infanta Joana d'Aragó, comtessa d'Empúries, trobats a casa de Pere Gibern, prevere, a Castelló d'Empúries, fet per ordre del comte.
Persones relacionades
1. Joana d'Aragó (1344 – 1384) - posseïdor de llibres
2. Pere Gibern (fl. s. XIV-2) - administrador
3. Dalmau Jaspert (fl. s. XIV-2) - notari

Text

Transcripció:[Salas 1932: 120]
[1] Ítem, .I. libre de diverses Oficis, il·luminat d'aur, ab .II. ta[n]cadós d'argent daurat.
[2] Ítem, altre libre d'Ofici de madona santa Maria, ab cubertes vermeyles.

[Salas 1932: 121]
[3] Ítem, .I. libre de pergamín, apelat Flors sanctorum, ab cubertes [...].

[Salas 1932: 122]
[4] Ítem, .I. libre de paper, ab cubertes blanques, qui comensa: «Cap de saviesa».
[5] Ítem, .I. libre de pergamín, de na [...] [sic].
[6] Ítem, altre libre de pergamín, apelat Almenac.
[7] Ítem, .I. libret de pergamín, de les virtuts de l'asposicion moral dels fills d'Irrael.
[8] Ítem, .I. libre de paper, ab cobertes verdes, apelat De vicis e virtuts.

[Salas 1932: 123]
[9] Ítem, unes Ores de madona sancta Maria, ab cuberta vermeyla, ab letras d'aur.
[10] Ítem, .I. libre d'Orden de cavalés.
[11] Ítem, .I. libre françès, ab cubertes vermeyles.
Llibres
6. Anònim, Almanac perpetu per a trobar els llocs veritables dels planetes en els signes, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, altre libre de pergamín, apelat Almenac".
Observacions:Possiblement aquesta obra, de circulació documentada en català durant el segle XIV.

Observacions

Biblioteca d'11 llibres (i no 13, com diu Goujaud per confondre-hi dos oratoris), la majoria segurament en català (f. 45r). Altres llibres: Oficis (1), Ofici de madona santa Maria (2), Flos sanctorum (3), un llibre que inc. «Cap de saviesa» [=«Initium sapientie timor Domini...», psalm 110.10?] (4), Virtuts de l'exposició moral dels fills d'Israel (7), Llibre de vicis i virtuts (8), Hores de Nostra Dona de Ramon Llull? (9), ".I. libre d'orde de cavalés" [Llibre de l'orde de cavalleria de Ramon Llull?] (10), "un libre françès" (11). També tenia tres taulers d'escacs, una "caxeta ab arneses de falcons" i diversos objectes de tocador.
Joana posseïa alguns llocs al Rosselló.

El 1360 deixà en comanda els béns de la seva capella privada i alguns altres al convent de Santa Clara (o Sant Daniel de Menoretes) de Barcelona, entre els quals "quendam librum pergameneum, De Summa Trinitate et de fide catholica, cum postibus cohopertis de albadiva viridis colorís". Vegeu Sanahuja (1936), "Mobiliari de la infanta Joana ...", p. 171, núm. 71.

Bibliografia

Edicions:Salas (1932), "Inventari de béns mobles de la ..." (els llibres a les pp. 120-123)
Catàlegs:Alart - Brutails (1868-1952), Inventaire-sommaire des Archives ..., Série B, vol. 1, p. 197, B. 194, 92 f. (1336-1412)
Citacions:Goujaud (2010), "Les bibliothèques perpignanaises ...", p. 198 (Almenac)
Goujaud (2010), "Les livres en usage à Perpignan ...", pp. 18-19