Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc102 (17 / juny / 2021)

Perpinyà - Archives Départementales des Pyrénées Orientales - Archives notariales – 3E1/1461, f. 132v

Publicació de la fitxa: 2014-07-27
Darrera modificació: 2020-12-16
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Barber-cirurgià – Cirurgia – Llibres – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:Rosselló i Cerdanya (comtats)
Localitats:Perpinyà

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Perpinyà - Archives Départementales des Pyrénées Orientales - Archives notariales
Signatura:3E1/1461, f. 132v
Òlim:Pere Vila, llibre de notes ('notule'), 1426.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1426
Lloc:Perpinyà

Llengua

Català

Contingut

Regest

Inventari de béns anònim d'un ciutadà de Perpinyà, probablement barber o cirurgià.
Persones relacionades
1. Anònim - posseïdor de llibres
2. Pere Vila (fl. s. XV-1) - notari

Text

Llibres
1. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un altre libre en paper, ab cuberta de posts ab cur vermell, ab sinch platons de lautó en cascuna de las ditas posts, qui comensa en la sua rúbrica: «En nom de Déu sia, comensa lo Envantari o col·lectari en part cirurgical de medecina complit en l'any de nostre Senyor .M.CCC.LXIII. per Guido de Cauliach»; et finit sui ultimo folio, videlicet in prima pagina ipsius folei: «morffea e semblants»".
Observacions:Goujaud 2010 transcriu 'Envanari'.
2. Lanfranc de Milà, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, aliud librum in papiro, cum postibus cohopertum cum quinque platonis in qualibet poste, qui comensa in sui rubrica: «Comensa lo pròlech de la Cirurgia complida per mestre Lemfranch, de la ciutat de Millà»; et finit in eius <ultimo> folio, videlicet in sui <prima> pagina: «e totes las altras nostro Senyor»".
Observacions:Goujaud 2010 transcriu 'piolech' i 'compilada'. L'acabament deu correspondre a l'epíleg de l'obra.

Observacions

El document segurament és fragmentari, atès que Goujaud 2010 no dóna dades sobre el posseïdor (verificar).

Bibliografia

Citacions:Goujaud (2010), "Les livres en usage à Perpignan ...", pp. 10-11