Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc109 (28 / novembre / 2020)

Palma (Ciutat de Mallorca) - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – C-174, ff. 88r-90bisv

Publicació de la fitxa: 2014-08-30
Darrera modificació: 2015-08-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Cartògraf – Cirurgià – Instrumental – Mallorca – Pintor – Tècnica

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma (Ciutat de Mallorca) - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials
Signatura:C-174, ff. 88r-90bisv
Òlim:Joan Castell, Llibre primer d'inventaris, 1455-1483

Data i lloc

Datació:expressa
Data:11 gener 1468
Lloc:Palma (Ciutat de Mallorca)

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Rafael Monells, pintor i, abans, cartògraf, de Mallorca, fet a benefici del seu fill menor d'edat i hereu universal.
Persones relacionades
1. Rafael Monells (m. 1468) - posseïdor de béns
2. Bartomeu Vaquer (fl. 1468) - testimoni

Text

Transcripció:«... E primo atrobí, en la cambra dalt... [6] Ítem, hun plech de pragamins vells pintats de cartes de navaguar...
... En lo manjador... [53] Ítem, un plech de papés deboxats...
... En la entrada... [98] Ítem, un ymage de fust nou deboxat; diu-se és de Scofet...
[116] Ítem, una Verge Maria pintada ab pregamí.
[117] Ítem, dos papés deboxats...
[120] Ítem, una Maria de guix...
[123] Ítem, una búxola ab una capsa...
[125] Ítem, un pragamí gran, pintat e deboxat.
[126] Ítem, molts altres papés deboxats...
[132] Ítem, un caxó ab molts pinzells de pell e altres frasques de pocha vàlue.
[133] Ítem, moltes scudelles petitas per metra colors.
... En lo scriptori... [136] Primo, un taulell vell cubert de tella vermella.
[137] Ítem, un caxó poch, ab pany e clau, vell, ab molts papers deboxats e mostres.
[138] Ítem, tres capses ab moltes frasques.
[139] Ítem, un compàs de ferro gran...
[142] Ítem, una servidora de fust ab algunes limas pocas e punxons d'os de pocha vàlua.
[143] Ítem, una ratlonera vella ab algunes caxes.
[144] Ítem, un bastiment de fust poch...
[146] Ítem, dos regles grans de fust...
[159] Ítem, molts papés pintats e deboxats de pocha valor...
... En lo spitall... [177] Ítem, diversos papés pintats e deboxats...
... Testes... et discretus Bartholomeus Vaquer, cirurgicus et civis Maioricarum».
Llibres
1. Rafael Monells, Cartes de navegar
2. Anònim, Mostrari de pintura (referències genèriques)

Observacions

També conté pintures acabades i inacabades.

Bibliografia

Edicions:Llompart i Moragues (1973-1975), "La cartografía mallorquina del ...", pp. 457-463, doc. 11 (inventari complet)
Llompart i Moragues (1977-1980), La pintura medieval mallorquina ..., vol. 4, pp. 182-187, doc. 318 (inventari complet)
Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., p. 515, doc. 300 (només els mapes)
Citacions:Español Bertrán (1997), "La transmisión del conocimiento ...", p. 85
Montero Tortajada (2008), "Emulación y superación del ...", p. 149
Montero Tortajada (2013), La transmisión del conocimiento ..., pp. 97 i 134-135