Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc11 (04 / desembre / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – M-190, ff. 84r-98v i 116v

Publicació de la fitxa: 2012-05-02
Darrera modificació: 2020-09-15
Bases de dades:Sciència.cat, Eiximenis, Arnau, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Apotecari – Dret – Enciclopedisme – Farmacologia – Filosofia – Gramàtica – Història natural – Llibres – Medicina – Religió – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:Mallorca (illa)Mallorca (regne)
Localitats:Palma [Ciutat de Mallorca]

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials
Signatura:M-190, ff. 84r-98v i 116v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:7 febrer 1463
Lloc:Palma [Ciutat de Mallorca]

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Bartomeu Claret, apotecari, ciutadà de Mallorca.
Persones relacionades
1. Bartomeu Claret (m. 1463) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
11. Mateu Plateari, Llibre de simples medecines, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, hun altre libre de paper, en pla, appellat Circa instans".
Observacions:També dos exemplars segurament en llatí (42 i 49).
13. Al-Rāzī, Llibre d'Almansor, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, hun altre libre appellat A<l>mansor <de> Rasis, de paper".
Observacions:Possiblement en català. També un altre exemplar en pergamí (2).
19. Arnau de Vilanova (autoria dubtosa), Antidotari, Traductor: Anònim
Text:“Item hun altre libre de paper, axorbat, appellat Arnau”.
Observacions:Possiblement en català. El perfil de la biblioteca fa més probable aquesta identificació.
26. Ibn Wāfid, Llibre de medicines particulars, Traductor: Anònim
Text:“Item altre libre de pregamins, poquet, appellat Servidor de Serapió”.
Observacions:Possiblement en català.
34. Bernat de Gordon, Lliri de medicina, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, altre libre de pregamins, appellat Bernat de Gordó".
Observacions:Possiblement en català. També un altre exemplar en pergamí i mateix títol en llatí (35).
48. Abū-l-Ṣalt, Llibre de simples medecines, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre libre de paper, appellat Algumesar”.
Observacions:Possiblement en català.
52. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels
59. Nicolau de Salern, Antidotari, Traductor: Anònim
Text:“Item, hun libre de paper, en pla, appellat Nicholau”.
Observacions:També dos exemplars segurament en llatí (23 i 39).
60-64. Anònim, Llibre receptari (referències genèriques)
Text:"Ítem, sinch libres de receptes, intitolats Dels metges".

Observacions

Destacada biblioteca amb 64 volums (ff. 94v-95r i 97v), en llatí i en català. Alguns llibres d'aquest inventari estaven escrits declaradament «en pla», però molt probablement també era el cas d'algun dels exemplars repetits dues o fins i tot tres vegades.

Altres llibres. En llatí: [Antidotari o Grabadin], del Ps.-Mesué (1); Liber Almansoris, de Rasís (2); Canon I et IV, d'Avicenna (3); De virtutibus herbarum [=Macer], d'Ot de Meung, “istoriat” (4); Aggregator, de Giacomo de' Dondi + Ps.-Mesué (5, 46 [=“Egregador”]); Compendium medicine, de Gilbert l'Anglès (6); Canon II, d'Avicenna (7); Speculum medicine, d'Arnau de Vilanova (8); “Diapalma” (9); Comm. super quarta particula reg. acutorum, de Galè (10); “Universal” [=Dietae universales, d'Isaac Israeli?] (12); “Egidius” [=Gil de Corbeil] (15); “Meditacio premiale” (16); Metaphysica, d'Aristòtil (17); “Vella brancha. genere” (18); [Synonima medicine? o tr. Ps.-Serapió], de Simó de Gènova (22, 38, 53); Antidotarium, de Nicolau de Salern (23, 39); Viaticum, d'Ibn al-Jazzar, tr. per Constantí (24); Materia medica, de Dioscòrides (25); Canon, d'Avicenna, “de gran volum” (29); Johannes de Sancto Amando (30);
Lectura del Tegni (31); Art de l'Ypocràs [Hipòcrates, Aphorismi i Articella] (32); “Gilabron de Aquila” (33); [Lilium medicine], de Bernat de Gordó (35); “diversos tractats de medecina” (36); “Ysach” [=Isaac Israeli] (37); Physica II, De anima i Metaurum, d'Aristòtil (40); Canon IV, d'Avicenna (41); De medicinis [=Circa instans], de Mateu Plateari (42, 49); “Petrus Agratencis” (44); “Arnalducor” (45); [Practica brevis?, de Joan] Plateari + Dietae universales, d'Isaac Israeli? [=“Plateari cum Universali”] (50); “Banni, tractant de medacina” (51). --- En català: Llibre dels àngels, d'Eiximenis (52); Lo Crestià, d'Eiximenis (55).

De l'encant dels seus béns, també conservat al mateix volum, se'n van excloure els llibres.

Bibliografia

Edicions:Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., vol. 2, pp. 508-510, doc. 283 (només la biblioteca)
Morro Veny (2010), "La indústria farmacèutica en ..."